Menu Zavřeno

Zajímavosti o globálním oteplování

Globální oteplování je závažným a komplexním problémem, který má široké důsledky pro život na Zemi. Zde jsou některé zajímavosti o globálním oteplování:

 1. Teplotní nárůst: Průměrná teplota na Zemi se zvyšuje. Od začátku průmyslové revoluce kolem roku 1750 stoupla průměrná teplota na povrchu Země o přibližně 1 °C.
 2. Ledovcové tání: Ledovce a polární led se zrychleně snižují, což způsobuje zvýšení hladiny moří. Odborníci odhadují, že do konce tohoto století by mohla hladina moří stoupat o několik desítek centimetrů až několik metrů.
 3. Extrémní povětrnostní události: Globální oteplování způsobuje nárůst intenzity a frekvence extrémních povětrnostních jevů, jako jsou hurikány, sucha, povodně a lesní požáry.
 4. Oceánské kyselost: Oceány absorbovaly velké množství uvolněného oxidu uhličitého, což způsobuje zvýšení kyselosti vody. To má negativní dopady na mořský život, zejména na korálové útesy a organismy s vápenatým schématem.
 5. Odcizení biodiverzity: Změny klimatu a ztráta životního prostředí v důsledku oteplování mají negativní vliv na biodiverzitu. Některé druhy mohou ztratit své přirozené habitaty nebo se ocitnout v nových, nevhodných podmínkách.
 6. Oteplování Arktidy: Arktida se zahřívá dvakrát až třikrát rychleji než zbytek světa. To má vliv na místní klima, ledové medvědy a domorodé komunity, které závisí na ledových oblastech pro své živobytí.
 7. Růst mořské hladiny: Kromě tání ledovců přispívá k růstu hladiny moří také roztažnost vody, která se zvyšuje s její teplotou. To může ohrozit níže položené pobřežní oblasti.
 8. Vliv na zemědělství: Globální oteplování může mít významné dopady na zemědělství, včetně změn v sezónnosti, nárůstu extrémních povětrnostních jevů a rozšíření škůdců a nemocí.
 9. Změny ve vodních zdrojích: Oteplování může ovlivnit distribuci a dostupnost vody, což má důsledky pro zemědělství, průmysl a lidské osídlení.
 10. Odpovědi lidstva: Oteplování vyvolává naléhavou potřebu přijmout opatření k omezení emisí skleníkových plynů, přizpůsobit se nevyhnutelným změnám a investovat do udržitelnějších technologií a životního stylu.

Změny klimatu jsou komplexní a vyžadují celosvětovou snahu a spolupráci, aby bylo možné minimalizovat negativní dopady globálního oteplování na naši planetu.

Víte, že..

 1. Srpen 2014 byl celosvětově nejteplejším měsícem, který kdy byl zaznamenán.
 2. Krávy vyprodukují více metanu, než ropný průmysl. Jsou významným faktorem v globální oteplování.
 3. Švéd Svante Arrhenius byl v roce 1896 prvním, kdo tvrdil, že spalování fosilních paliv povede ke globálnímu oteplování.
 4. 37 % Američanů si myslí, že globální oteplování je podvod.
 5. Od roku 1870 globální hladina moří stoupla zhruba o 20 cm.
 6. Oxidu uhličitého je dnes v atmosféře nejvíce za posledních 800000 let.
 7. Rok 2010 byl nejteplejší v historii.
 8. Průměrná teplota zemského povrchu se od průmyslové revoluce zvýšila asi o 0,8 ° C.
 9. Vědci chtějí zavést globální oteplování na Marsu, aby se stal obyvatelný pro kolonizaci.
 10. I přes globální oteplování, jsme technicky stále v době ledové.
 11. Pokud se planeta ohřeje o 2 stupně, Marshallovy ostrovy nejspíše zaniknou.
 12. 64 % Američanů nevěří, že globální oteplování bude mít vážný vliv na jejich způsob života.
 13. Důkaz spojující lidi a globální oteplování, je stejný jako spojení mezi kouřením a rakovinou plic,
 14. Díra v ozónové vrstvě nad Antarktidou je dvakrát větší než v Evropě.
 15. V USA průměrá rodina vyloučí více skleníkových plynů z masa, které konzumují než z jízdy autem.