Menu Zavřeno

15 zajímavostí o Zemi

Země, naše jedinečné modré planeta, je domovem rozmanitého života a neuvěřitelných přírodních jevů.

 1. Životní podmínky: Země je jedinou známou planetou, na které existuje život. Její unikátní kombinace atmosféry, vody a vhodné vzdálenosti od Slunce umožnila vznik a rozvoj života.
 2. Modrá planeta: Země je někdy nazývána „Modrou planetou“ díky výrazné modré barvě, kterou získává způsobem, jakým atmosféra rozptyluje sluneční světlo.
 3. Pohyb planety: Země obíhá kolem Slunce jednou za přibližně 365,25 dnů, což určuje délku jednoho roku.
 4. Geologická rozmanitost: Země má rozmanitou geologickou stavbu, zahrnující hory, hory, roviny, oceány a jezera.
 5. Magnetické pole: Země má magnetické pole, které chrání povrch před slunečním větrem a kosmickým zářením.
 6. Kontinentální posuny: Kontinenty se pomalu pohybují v procesu známém jako tektonika desek, který ovlivňuje zemětřesení a tvorbu hor.
 7. Nejvyšší hora: Mount Everest na hranicích Nepálu a Číny je nejvyšší horou na Zemi, dosahující výšky 8 848 metrů nad mořem.
 8. Nejhlubší oceán: Challenger Deep v Mariánském příkopu v Tichém oceánu je nejhlubším bodem na Zemi, klesajícím do hloubky přesahující 10 900 metrů.
 9. Biologická rozmanitost: Země hostí ohromnou biologickou rozmanitost, s odhadem přes 8,7 milionů druhů organismů.
 10. Příliv a odliv: Gravitace Měsíce ovlivňuje oceánské přílivy a odlivy, což způsobuje pravidelné kolísání hladin v oceánech.
 11. Ozone Layer: Ozónová vrstva v atmosféře chrání život na Zemi před přílišným ultrafialovým zářením ze Slunce.
 12. Sluneční soustava: Země je třetí planetou od Slunce ve Sluneční soustavě a jedinou známou planetou, na které existuje voda v tekutém stavu.
 13. Klimatické pásy: Země má různé klimatické pásy, od tropických oblastí až po polární regiony, což vytváří různorodé podmínky pro život.
 14. Systém vodních toků: Řeky, jezera a oceány tvoří složitý systém vodních toků, který ovlivňuje podnebí a ekosystémy na celém světě.
 15. Původní země: Přibližně 71 % povrchu Země je pokryto vodou, přičemž oceány tvoří většinu tohoto množství. Zbytek je pevninský povrch, kde žije většina pozemského života.

Víte také, že..

 1. Královna Velké Británie je vlastníkem jedné šestiny zemského povrchu.
 2. Trvá 8 minut a 20 sekund než přejde paprsek ze Slunce na Zem.
 3. Je více živých organismů v čajové lžičce půdy, než lidí na Zemi.
 4. Jedna třetina povrchu Země je poušť.
 5. Než byly stromy, byla Země pokryta obrovskými houbami.
 6. Naše galaxie obsahuje přes 2 miliardy planet.
 7. Na Zemi je asi 7,5 trilionů zrnek písku.
 8. Zemské jádro je přibližně horké jako Slunce.
 9. V roce 500 př.nl. žádná vzdělaná osoba nevěřila, že je Země plochá.
 10. Každou vteřinu vysílá Slunce na Zem desetkrát více neutronů než je počet lidí na zemi.
 11. Země je jediným místem ve sluneční soustavě, kde může být voda ve třech stavech: pevná, kapalná a plynná.
 12. Země ztratila 40 % své divoké přírody za posledních 40 let.
 13. Země je jediným místem ve sluneční soustavě, kde může dojít k úplnému zatmění Slunce.
 14. Kruberská jeskyně je nejhlubší známá jeskyně na Zemi, má hloubku 2 197 m.
 15. Antarktida je nejchladnější kontinent na Zemi.   
Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.