Menu Zavřeno

Zajímavosti o obezitě

Obezita je závažným zdravotním problémem, který má celosvětový vliv na lidské zdraví a společnost jako celek. Zde jsou některé zajímavosti o obezitě:

 1. Globální epidemie: Obezita se stala globální epidemií. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se počet obezitních lidí zdvojnásobil od roku 1980, a více než 1,9 miliardy dospělých mělo nadváhu v roce 2016.
 2. Závislost na technologii: Moderní technologie a změny v životním stylu přispívají k obezitě. Sedavý životní styl, konzumace nezdravých potravin a nedostatek fyzické aktivity mohou vést k přebytku kalorií.
 3. Ekonomické důsledky: Obezita má významné ekonomické náklady. Zahrnuje náklady na zdravotní péči spojené s onemocněními spojenými s obezitou, ztrátu produktivity a absence ze zaměstnání.
 4. Zdravotní rizika: Obezita zvyšuje riziko mnoha chronických onemocnění, včetně diabetu 2. typu, srdečních chorob, hypertenze, některých typů rakoviny a onemocnění kloubů.
 5. Sociální stigma: Lidé s obezitou často čelí sociálnímu stigma a diskriminaci. To může mít negativní dopad na jejich psychické a emocionální zdraví.
 6. Genetické a environmentální faktory: Obezita může být ovlivněna genetikou a environmentálními faktory. Někteří jedinci mají genetickou predispozici k nadváze, ale prostředí a životní styl hrají klíčovou roli.
 7. Dětská obezita: Obezita u dětí je znepokojivým trendem. Děti s obezitou mají vyšší pravděpodobnost, že budou trpět obezitou v dospělosti a vyvinou spojené zdravotní problémy.
 8. Obezitní domácí zvířata: Zvířata v domácnostech mohou také trpět obezitou. Nedostatek pohybu a nadměrná strava mohou vést k obezitě u domácích mazlíčků.
 9. Body positivity hnutí: Existuje hnutí zaměřené na podporu pozitivního vnímání vlastního těla a odstranění stigma spojeného s obezitou. Toto hnutí zdůrazňuje důležitost sebedůvěry a sebelásky bez ohledu na tvar těla.
 10. Prevence a léčba: Prevence obezity zahrnuje zdravý životní styl, pravidelnou fyzickou aktivitu a vyváženou stravu. Léčba může zahrnovat změny stravovacích návyků, fyzickou aktivitu, léky nebo chirurgické zákroky.

Obezita je komplexním problémem, který vyžaduje komplexní a celosvětové přístupy ke zdravotní prevenci a vzdělávání veřejnosti o důležitosti zdravého životního stylu.

Víte, že..

 1. Více lidí na světě trpí obezitou než hladem.
 2. 1 ze 3 Američanů je obézní.
 3. Mexiko je světově nejtlustší zemí.
 4. Dnešní kuře obsahuje o 266 % více tuku, než tomu bylo před 40 lety.
 5. Stravování otce před početím dítěte hraje klíčovou roli ve zdraví dítěte.
 6. Nedostatek spánku může způsobit zvýšení tělesné hmotnosti.
 7. Průměrný Američan sní 11,3 kg cukrovinek každý rok.
 8. Obézní řidič má o 78 % větší pravděpodobnost, že zemře při autonehodě.
 9. Když spalujete tuk, většina ho je vydechnuta jako oxid uhličitý, zbytek se vylučuje jako voda.
 10. Staroegyptské a řecké medicíny vykládají obezitu za zdravotní poruchu.
 11. Chudé ženy v USA mají vyšší výskyt obezity než ženy bohaté.
 12. Nový Zéland zamítá pobytové vízum lidem, kteří mají nadváhu.
 13. V bohatých zemích je obezita častější u méně vzdělaných lidí, zatím co v chudých zemích u vysoce vzdělaných.
 14. Lidé, kteří jedí kořeněná jídla mají tendenci žít déle.
 15. Mnoho dřívějších kultur mělo ženy s obezitou za znamení zdraví a vitality.
 16. Češi patří mezi nejtlustší národy v Evropě.