Menu Zavřeno

Mýty, které se stále učí ve škole

Ve školním vzdělávání mohou v průběhu času vzniknout a upevnit se některé mýty nebo zjednodušená tvrzení. Některé z těchto mýtů mohou být způsobeny zastaralými informacemi, zjednodušením pro pedagogické účely nebo vlivem kulturních a společenských předsudků. Zde jsou některé příklady:

 1. Vajíčka jsou nezdravá kvůli vysokému obsahu cholesterolu: Dříve se věřilo, že vysoký obsah cholesterolu ve vajecích může zvyšovat hladinu cholesterolu v krvi. Moderní výzkumy však ukazují, že umírněná konzumace vajec obvykle nemá výrazný vliv na hladiny cholesterolu u většiny lidí.
 2. Používání pouze 10 % mozku: Myšlenka, že lidé používají pouze 10 % svého mozku, je rozšířený mýtus. Moderní neurověda ukazuje, že většina mozku má určitou funkci a aktivitu, a i když ne všechny části mozku jsou aktivní najednou, většina je zapojena v průběhu běžné denní činnosti.
 3. Evoluce je pouze teorie: V některých případech se termín „teorie evoluce“ chybně chápe jako něco nedokázaného nebo spekulativního. Evoluce je však podporována velkým množstvím vědeckých důkazů a považuje se za klíčový koncept v biologii.
 4. Newtonova teorie gravitace byla zcela nahrazena Einsteinovou teorií relativity: Newtonova teorie gravitace stále funguje dobře v běžných situacích. Teorie relativity Alberta Einsteina vysvětluje situace ve velmi vysokých rychlostech nebo v blízkosti masivních objektů, ale v běžných podmínkách lze používat Newtonovu teorii.
 5. Vikingové měli helmy s rohy: Toto je častým stereotypem. Vikingové nosili přilby, ale neměly rohy. Rozšíření tohoto mýtu může být spojeno s uměleckými zobrazeními z 19. století.
 6. Lidský rod vzešel z jednoho konkrétního páru: Koncept, že celý lidský rod vznikl z jednoho konkrétního páru (např. Adam a Eva), je neslučitelný s genetickými důkazy a moderní evoluční biologií.
 7. Zlatý hřebčík: Myšlenka, že krev zlatého hřebčíka může uzdravit rány, je čistým mýtem. Nelze najít žádný vědecký důkaz, který by tuto tvrzenku podporoval.

Je důležité si být vědom toho, že vzdělávání se neustále vyvíjí a nové poznatky mohou měnit nebo odstranit některé zavedené představy. Vědecký přístup a otevřenost k aktualizaci informací jsou klíčové pro správné chápání světa kolem nás.

Jako děti, věříme, že téměř cokoli slyšíme od učitelů je pravda. Přitom o mnoho let později zjistíme, že některé z poznatků, které jsme získali ve škole jsou zastaralé nebo dokonce nepravdivé. My vám shromáždili sbírku informací, které se stále učí, ale nejsou pravdivé.

Další mýty ze školních lavic

 1. Van Gogh si uřízl své ucho, protože měl psychické problémy.
 2. Chameleon mění barvu, aby se zamaskoval.
 3. Kryštof Columbus objevil Severní Ameriku.
 4. Každá oblast jazyka vnímá jinou chuť.
 5. Newton objevil zákon gravitace, když mu spadlo jablko na hlavu.
 6. Ve vesmíru není gravitace.
 7. Thomas Edison vynalezl žárovku.
 8. Ve škole měl Einstein problémy s vědními obory.
 9. Diamant je nejtvrdší materiál na Zemi.