Menu Zavřeno

Nejlepší zajímavosti o Eiffelově věži

Eiffelova věž v Paříži je jedním z nejznámějších symbolů světa a zároveň jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí. Za touto ikonickou stavbou se skrývá několik zajímavých tajemství:

 1. Původní dočasná stavba: Eiffelova věž byla postavena pro Světovou výstavu, která se konala v Paříži v roce 1889. Původně měla sloužit pouze jako dočasné vystavení a měla být následně demontována. Nakonec se však stala tak populární, že zůstala stát.
 2. Rozšíření výšky antény: V průběhu let byla Eiffelova věž několikrát rekonstruována a rozšířena. V roce 1957 byla instalována rozhlasová anténa, což zvýšilo výšku věže na 330 metrů.
 3. Barva věže: Původně byla věž natřena červenohnědou barvou. Dnes má Eiffelova věž tmavě hnědou barvu, která se postupem času měnila. Barva byla vybrána tak, aby lépe kontrastovala s pařížským pozadím.
 4. Vítrné hladiny: V horní části Eiffelovy věže jsou umístěny vítrné hladiny, které umožňují věži pohybovat se větrem a snižují tlak vytvářený větrem, což pomáhá snižovat namáhání konstrukce.
 5. Měření teploty: Věž se v létě může rozpínat a v zimě smršťovat v závislosti na teplotě. K tomu slouží dilatační spáry, které umožňují pohyb konstrukce a zabrání jejímu poškození.
 6. Gustave Eiffel: Inženýr Gustave Eiffel, pod jehož dohledem byla věž postavena, dal také jméno této ikonické stavbě. Původně se měla jmenovat „Tour de 300 mètres“ (Věž 300 metrů).
 7. Noční osvětlení: Eiffelova věž je každý večer krásně osvětlena tisíci blikajícími světly. Toto osvětlení bylo poprvé použito k oslavě Silvestra v roce 1985 a od té doby se stalo tradiční součástí pařížského nočního panoramatu.
 8. Přečnění zákazu fotografování v noci: Během dlouhou dobu bylo zakázáno fotografovat Eiffelovu věž v noci, neboť osvětlení bylo považováno za chráněné autorským právem. Tato pravidla byla změněna až v roce 2016.

Eiffelova věž zůstává nejen architektonickým skvostem, ale také symbolizuje pařížskou eleganci a romantiku.

Eiffelova věž je v současnosti nejnavštěvovanější památkou v Paříži. Bylo tomu tak i dříve? Kdo je skutečným autorem projektu?

Víte, že..

 1. Eiffelova věž byla zbudována ku příležitosti Světové výstavy konané v roce 1889 v Paříži na oslavu 100. výročí začátku Velké francouzské revoluce.
 2. Stavba trvala dva roky, dva měsíce a pět dní.
 3. Věž měla být po dvaceti letech demontována. Zachránila ji ale věda a vědecké experimenty, které na ni byly prováděny.
 4. Byl z ní poprvé vyzkoušen první radiologický a později telekomunikační přenos.
 5. Od 80. let 20. století je Eiffelova věž jako technický památník, který se těší stále rostoucímu množství návštěvníků.
 6. Když Adolf Hitler navštívil Paříž, Eiffelova věž mu narušovala celkový dojem města, plánoval ji tedy zbourat.