Menu Zavřeno

Zajímavosti o Isaacu Newtonovi

Isaac Newton byl jedním z největších vědců v historii, jehož příspěvky k fyzice a matematice změnily náš pohled na vesmír. Zde je 15 zajímavostí o Isaacu Newtonovi:

 1. Narození: Isaac Newton se narodil 25. prosince 1642 podle julianského kalendáře (4. ledna 1643 podle gregoriánského kalendáře) v Woolsthorpe v Anglii.
 2. Studium na Cambridge: Newton studoval na Trinity College v Cambridgi, kde se začal zajímat o matematiku a přírodní vědy.
 3. Gravitace: Jeho nejznámější příspěvek k fyzice je zákon gravitace. Při sledování padajícího jablka měl údajně inspiraci k formulaci zákona tahu hmotnosti.
 4. Teorie světla: Newton se zabýval také optikou a vyvinul teorii, že bílé světlo se skládá z různých barev. Experimentoval s hranolem a ukázal, že se světlo lomí a skládá do spektra.
 5. 3 zákony pohybu: Newton formuloval tři základní zákony pohybu, které stále tvoří základ klasické mechaniky. Tyto zákony popisují vztah mezi pohybem tělesa a působícími silami.
 6. Matematický génius: Newton byl vynikajícím matematikem. Vyvinul diferenciální a integrální počet, což jsou klíčové prvky matematické analýzy.
 7. Alchymie: Vedle svého vědeckého bádání se Newton také věnoval alchymii a mystickým výzkumům, které v jeho době byly považovány za součást vědecké metody.
 8. Mistr mince: Newton zastával pozici mistra mince v Anglii. Během svého působení na této pozici přeformuloval celý měnový systém.
 9. Politika: Newton byl také zapojen do politiky a zasedal v parlamentu jako poslanec za univerzitní město Cambridge.
 10. Rivalita s Leibnizem: Newton měl vleklý spor s matematikem Leibnizem ohledně vynálezu diferenciálního počtu, což vedlo k dlouhodobému nepřátelství mezi anglickým a kontinentálním matematickým světem.
 11. Sir Isaac Newton: Za své vědecké úspěchy byl Newton povýšen na šlechtu a získal titul rytíře.
 12. Fyzikální jednotky: Newtonovy práce sehrály klíčovou roli při zavedení standardizovaných jednotek jako metru a kilogramu.
 13. Zákon akce a reakce: Newtonův třetí zákon pohybu tvrdí, že každá akce má opačnou a rovnocennou reakci. Tento princip je základem moderního raketového a letectví.
 14. Letecké studie: Newton se také zajímal o letadla a provedl několik výzkumů týkajících se odporu vzduchu a leteckého pohybu.
 15. Smrt: Newton zemřel 20. března 1727 ve věku 84 let. Byl pohřben s velkými poctami v londýnském Westminster Abbey.

Isaac Newton zanechal trvalý odkaz na svět vědy a matematiky a jeho dílo pokračuje v ovlivňování výzkumu a vývoje i v současné době.

Víte také, že..

 1. Isaac Newton měl fobii ze slunečního světla. Bál se podívat se na Slunce.
 2. Jablko nezasáhlo Isaaca do hlavy, jen přemýšlel, jestli sílu, která způsobuje, že jablko spadne, ovlivňuje pohyb Měsíce.
 3. Mladý Isaac jednou vyhrožoval, že zapálí svou matku a nevlastního otce. 
 4. Mezi slavné leváky patří Napoleon, Da Vinci, Michelangelo, Einstein, Newton, Bill Gates, Oprah, Obama a Jimi Hendrix. 
 5. Newton byl i tajným alchymistou.
 6. Isaac byl členem parlamentu po dobu jednoho roku a řekl pouze jedinou větu: požádal dalšího člena, aby zavřel okno.
 7. Bible byla největší vášeň Isaaca, psala více o náboženství než vědě a matematice.
 8. Výpočty Isaaca obsahovali jednoduchou chybu, která zůstala bez povšimnutí po dobu 300 let.
 9. Předpokládá se, že Isaac Newton zemřel jako panic.
 10. V roce 1666 pozoroval sluneční světlo pomocí hranolu a dokázal, že se skládá z mnoha barev.
 11. Poslední slova Isaaca byla: „Velký oceán pravdy leží přede mnou zcela neobjeven.“
 12. Isaac se narodil předčasně ráno na Vánoce. Měl malou šanci na přežití.
 13. Když byla univerzita Cambridge kvůli epidemii zavřena, byl Isaac nucen se vrátit domů. V tu dobu začalo nejproduktivnější období jeho života.
 14. Napsat knihu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica mu trvalo dva roky. Byl to souhrn více než 20 let myšlení.
 15. Issac vynalezl výstupky míncí po okrajích mincí, které jsou dnes stále používány.