Menu Zavřeno

Nejlepší zajímavosti o Albertu Einsteinovi

Albert Einstein byl výjimečným fyzikem, který zanechal nezmazatelný otisk ve světě vědy a myšlení. Zde jsou některé zajímavosti o Albertu Einsteinovi:

 1. Teorie relativity: Albert Einstein je nejznámější svou teorií relativity. Objevil speciální teorii relativity v roce 1905 a obecnou teorii relativity v roce 1915. Tyto teorie přinesly revoluci v našem chápání prostoru, času a gravitace.
 2. Hromadná energie: Jeho slavná rovnice (E=mc^2) ukazuje, že hmotnost a energie jsou vzájemně konvertibilní. Tato rovnice změnila pohled na energii a měla dalekosáhlé důsledky pro fyziku a technologii.
 3. Nobelova cena: Albert Einstein obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 1921 za objasnění fotoelektrického jevu. Toto bylo jedno z jeho prvních významných vědeckých příspěvků.
 4. Pracovní místo na patentovém úřadě: Předtím, než se stal známým fyzikem, pracoval Einstein na patentovém úřadě ve Švýcarsku, kde přišel s mnoha nápady pro vynálezy.
 5. Emigrace do USA: V důsledku nástupu nacistů k moci v Německu emigroval Albert Einstein do Spojených států amerických. Zde přijal místo na Princetonské univerzitě a stal se americkým občanem v roce 1940.
 6. Humanitární práce: Einstein byl aktivní v humanitární práci a angažoval se ve veřejných otázkách. Bojoval za lidská práva, odmítl vojenskou službu a podporoval sionistické hnutí.
 7. Náboženství a věda: Einstein měl zajímavý pohled na náboženství a vědu. Přestože byl známým skeptikem, věřil v nějakou formu vyšší síly nebo kosmického řádu.
 8. Výzkum kvantové mechaniky: I když byl jedním ze zakladatelů kvantové teorie, měl Einstein také výhrady proti některým závěrům kvantové mechaniky, což vedlo k známému sporu s Nielsem Bohrem.
 9. Hudební vášeň: Einstein měl vášeň pro hudbu a byl schopen hrát na housle. Byl přítomen u premiéry několika hudebních skladeb, včetně některých od svého přítele Alberta Schweitzera.
 10. Posmrtná sláva: Albert Einstein zemřel v roce 1955, ale jeho odkaz a myšlenky pokračují v ovlivňování vědy, filozofie a kultury dodnes. Jeho jméno je synonymem pro genialitu a přínos k rozvoji vědy.

Víte, že..

 1. Einsteinovy ​​velké průlomy pocházejí z vizuálních experimentů, které prováděl pouze v jeho hlavě.
 2. Einstein byl jako dítě zaostalejším žákem a mluvil velice pomalu.
 3. Patolog, který provedl pitvu těla Einsteina, ukradl kousek mozku a držel ho ve sklenici přes 20 let. 
 4. Mohl být prezidentem Izraele, ale odmítl.
 5. Nepodařilo se mu dostat na univerzitní zkoušku, musel to zkusit o rok později znovu.
 6. Einstein nikdy nedostal Nobelovu cenu za relativitu. Bylo to za fotoelektrický efekt.
 7. Einstein byl známý tím, že má špatnou paměť. Nepamatoval si jména ani data.
 8. Rakouský fyzik Friedrich Hasenohrl publikoval rovnici E = mc2 rok předtím, než to udělal Einstein.
 9. Oči Alberta Einsteina jsou v bezpečnostním boxu v New Yourku.
 10. Yoda, z hvězdných válek, byl modelován tak, aby připomínal Einsteina.
 11. Einstein neměl vlastní auto a nikdy se nenaučil řídit.
 12. Einstein neměl rád ponožky.
 13. Albertův mozek obsahoval parietální lalok, který byl o 15 % větší než má průměrný mozek.
 14. Galileo Galilei byl oblíbeným vědcem Einsteina.
 15. Hodinu před smrtí se Einstein stále pokoušel dokázat svou teorii všeho.
 16. V roce 1930 patentoval ledničku. Nešlo mu o komerční úspěch.
 17. Nacisté nabízeli za Einsteinovu hlavu 5000 dolarů.
 18. Byl mezi 5000 lidmi, kteří podepsali žádost o zrušení německého zákazu homosexuality.
 19. Někteří američtí představitelé, jako ředitel FBI J. Edgar Hoover, si mysleli, že Einstein byl sovětský špion. 
 20. Einstein podváděl svou ženu, odmítal jí pomoci v domě a podepsal s ní smlouvu, v níž souhlasila s tím, že opustí místnost nebo přestane mluvit pokud jí to řekne.
 21. Einstein, Freud, Henry Kissinger a Sergey Brin, spoluzakladatel společnosti Google, byli uprchlíci.
 22. Když Einstein publikoval svou teorii obecné relativity, New York Times poslal svého golfového zpravodaje, aby s ním provedl rozhovor.
 23. Einstein řekl: „Jestliže by včelka zmizela z povrchu zeměkoule, měl by člověk před sebou jen čtyři roky života.“
 24. Einstein chodil 4,8 km denně, zatímco Darwin chodil třikrát denně na 45 minutové procházky. 
 25. Einstein se vzdal německého občanství, aby se vyhnul vojenské službě v roce 1896 a byl 5 let bez státní příslušnosti. Švýcarské občanství získal v únoru 1901, rakouské občanství v roce 1911 a americké občanství v roce 1940.