Menu Zavřeno

Zajímavosti o testech na zvířatech

Testy na zvířatech jsou kontroverzním tématem, které vyvolává etické otázky týkající se zacházení se zvířaty ve jménu vědeckého výzkumu. Zde jsou některé zajímavosti a klíčové informace týkající se testování na zvířatech:

 1. Historie testování na zvířatech: Praktika testování na zvířatech má dlouhou historii. Již ve starověku byly některé experimenty prováděny na zvířatech. Nicméně vědecký pokrok v 19. a 20. století zvýšil potřebu testování na zvířatech.
 2. Účely testování: Testování na zvířatech se provádí za účelem zkoumání biologických mechanismů, vývoje léků, testování bezpečnosti a toxicitních účinků látek, a také pro výzkum nemocí a léčebných metod.
 3. Alternativy k testování na zvířatech: Vědci i organizace prosazují alternativní metody k testování na zvířatech, jako jsou in vitro testy (testy v petriho misce), simulace na počítači a další moderní techniky. Tyto alternativy mají za cíl snížit využívání zvířat a minimalizovat jejich utrpení.
 4. Etické otázky: Testování na zvířatech často vyvolává etické otázky týkající se práv zvířat a morálních závazků vědců. Kritici argumentují, že je neetické používat zvířata jako „nástroje“ pro vědecký pokrok.
 5. Zákonodárný rámec: V mnoha zemích existuje zákonodárný rámec, který reguluje testování na zvířatech. Tyto zákony stanovují standardy pro péči o zvířata, stanovují, kdo může provádět testy a jak mohou být provedeny.
 6. Práva zvířat: Koncept práv zvířat získává na významu, a některé země přijímají legislativu, která chrání práva zvířat a omezuje jejich používání v testování.
 7. Vědecký přínos a omezení: Mnoho vědců argumentuje, že testování na zvířatech bylo klíčové pro vývoj léků a pochopení nemocí. Nicméně někteří tvrdí, že existují omezení v přenositelnosti výsledků z testů na zvířatech na lidský organismus.
 8. Transparentnost: Některé organizace a vědecké instituce zdůrazňují potřebu transparentnosti v oblasti testování na zvířatech. To zahrnuje sdílení informací o používaných metodách a výsledcích testů.

Víte, že..

 1. V americkém hlášení z roku 2010 bylo uvedeno, že 97123 zvířat trpělo bolestí během pokusů, protože jim nebyl podán lék proti bolesti.
 2. Šimpanzi mají z 99 % DNA podobnou člověku a myši z 98%.
 3. Spojené státy a Gabon jsou jediné dvě země, které umožňují pokusy na šimpanzích.
 4. US National Institutes of Health utratí 14 miliard $ z 31 miliard $ ročního rozpočtu na výzkum na zvířatech.
 5. Průzkum mezi 1000 vědci zjistil, že více než 90 % z nich potvrdilo, že používání zvířat ve výzkumu je nezbytné.
 6. Minnesota používá více koček pro testování než jakýkoli jiný stát (2703), New Jersey používá psi (6077) a Massachusetts používá primáty (7458).
 7. Kalifornie Biomedical Research Association uvádí, že téměř každý lékařský průlom v posledních 100 letech byl založen zkoumání zvířat.