Menu Zavřeno

Zajímavosti o otroctví

Otroctví je temná část lidské historie, která má významný dopad na společnost a kulturu. Zde jsou některé zajímavosti o otroctví:

 1. Historie otroctví: Otroctví bylo běžné v mnoha starověkých civilizacích, včetně Říma, Řecka, Egypta a Mezopotámie. V různých formách a rozsahu existovalo po celém světě.
 2. Transatlantický obchod s otroky: Mezi 16. a 19. stoletím probíhal transatlantický obchod s otroky, během něhož byly miliony Afričanů uneseny do Ameriky, především na plantáže pracovat jako otroci.
 3. Otroctví v moderní době: I když bylo otroctví oficiálně zrušeno v mnoha zemích v 19. století, existují stále případy moderního otroctví. Lidé jsou nuceni pracovat za podmínek podobných otroctví, bez svobody a možnosti volby.
 4. Otroctví ve Spojených státech: Otroctví bylo klíčovým prvkem americké historie, zejména na jihu Spojených států, kde byla praktikována plantážní ekonomika založená na práci otroků. Americká občanská válka byla částečně způsobena rozporuplnými názory na otrocký systém.
 5. Otroctví v antice: Ve starověkém Římě byli otroci běžnou součástí společnosti a mohli sloužit v různých odvětvích, od domácnosti až po římské armádě.
 6. Otroctví v islámu: Historie islámu zahrnuje také období otroctví. Nicméně, islámská učení a praxe věnovala pozornost otázkám spravedlnosti a lidských práv otroků.
 7. Abolice otroctví: Hnutí za zrušení otroctví, známé jako abolicionismus, bylo aktivní na konci 18. a začátkem 19. století. Abolicionisté bojovali za zrušení otroctví a za zlepšení podmínek otroků.
 8. Otroctví v Africe: Kromě transatlantického obchodu s otroky existovalo otroctví také v Africe mezi různými etnickými skupinami. Arabové a evropští obchodníci spolupracovali s africkými náčelníky na obchodu s otroky.
 9. Otroctví a literatura: Mnoho literárních děl, jako „Uncle Tom’s Cabin“ od Harrieta Beecher Stowe nebo „Otománský námořník“ od Fredericka Douglase, hrálo klíčovou roli v osvětě a formování veřejného mínění o otroctví.
 10. Důsledky otroctví: Otroctví mělo dlouhodobé důsledky na postavení a rovnoprávnost potomků otroků. Rasová segregace, diskriminace a nerovnost přetrvávaly i po oficiálním zrušení otroctví.

Otroctví je bolestivá kapitola v historii lidstva, která měla a stále má výrazný vliv na společenské a kulturní dynamiky ve světě. Oslavují se však i hrdinské příběhy lidí, kteří bojovali za svobodu a lidská práva.

Víte, že..

 1. Indie s více než 14 miliony otroků má největší otrockou populaci v moderním světě.
 2. Benjamin Franklin se pokusil o zrušení otroctví již v roce 1790.
 3. Část Bílého domu byla postavena otroky.
 4. Pyramidy byly postaveny placenými dělníky. Ne otroky. To je mýtus řeckého historika od Herodotuse.
 5. Existují druhy mravenců, kteří zotročují ostatní mravence.
 6. Otroctví ve Spojeném království nebylo zákonným přestupkem až do 6. dubna 2010.
 7. Otroctví bylo zrušeno v Saúdské Arábii a Jemenu již v roce 1962.
 8. Starověcí Řekové a Římané často koupovali otroky solí.
 9. Přibližně 4 miliony otroků bylo převezeno z Afriky do Brazílie.
 10. Více než 1 milion Evropanů bylo chyceno a prodáno do severní Afriky mezi lety 1530 a 1780.
 11. Většina Římanů se vyhýbala krutému otroctví. Využívali bonusy, aby zlepšili produktivitu.
 12. Před vydáním „Dona Quijota“ byl Cervantes držen jako otrok 5 let v Alžíru. Výkupné zaplatili jeho rodiče.
 13. V otroctví je dnes více lidí než kdykoli v dějinách lidstva.
 14. V roce 1833 Británie využila 40 % svého národního rozpočtu na nákup svobody pro všechny otroky v zemi.
 15. Dnes je stále zotročeno kolem 45 milionů lidí po celém světě.
 16. Londýnský pár držel člověka z Nigérie jako svého otroka 24 let. Nakonec byli v roce 2015 zatčeni a odsouzeni k 6 letům vězení.