Menu Zavřeno

15 zajímavostí o opicích

Opice, fascinující tvorové, sdílí s lidmi nejen fyzickou podobu, ale také řadu zajímavých vlastností. Podíváme se na 15 zajímavostí o opicích, které vám pomohou lépe porozumět tomuto pestrému a chytrému druhu.

 1. Rozmanitost druhů: Existuje přes 260 různých druhů opic, rozdělených do dvou hlavních skupin: úzkonosí a širokonosí.
 2. Sociální organizace: Opice jsou známé svou vysokou sociální inteligencí. Vytvářejí komplexní společenské struktury a často žijí ve skupinách, které mohou čítat až několik set jedinců.
 3. Nástrojové používání: Některé druhy opic jsou schopny používat nástroje k získání potravy nebo vytvoření jednoduchých nástrojů pro své potřeby.
 4. Jazyk mimiky: Opice využívají bohatý repertoár mimiky a tělesných gest k vyjádření emocí a komunikaci ve skupině.
 5. Genetická podobnost: Lidé sdílejí s opicemi přibližně 98 % genů, což zdůrazňuje vysokou genetickou podobnost mezi těmito dvěma druhy.
 6. Smysly a vnímání: Opice mají výborně vyvinuté smysly, zejména zrak a sluch, což jim pomáhá přežívat v různých prostředích.
 7. Chytrost a učení: Opice patří mezi nejchytřejší zvířata na Zemi. Jsou schopny učit se novým dovednostem a řešit složité problémy.
 8. Variabilita ve velikosti: Velikost opic se pohybuje od malých druhů, jako jsou tamaríni, po velké a majestátní gorily.
 9. Ekologická rozmanitost: Opice obývají různé ekosystémy, od tropických deštných pralesů po horské oblasti, což ukazuje na jejich schopnost adaptovat se na různé životní podmínky.
 10. Používání nástrojů: Některé druhy opic jsou schopny využívat nástroje k získání potravy, což je ukázkou jejich vysoké inteligence a schopnosti adaptace.
 11. Zajímavé rodinné vztahy: V některých skupinách opic jsou rozličné rodinné vztahy, ať už se jedná o starostlivost o mláďata nebo sdílení potravy mezi jednotlivci.
 12. Výrazná sexuální dimorfismus: Mnohé druhy opic vykazují výrazné rozdíly mezi samci a samicemi, jak ve velikosti, tak ve vzhledu.
 13. Komunikace skrze zvuky: Opice komunikují nejen tělesnými gesty, ale také různými zvuky a výrazy, které slouží k oznamování nebezpečí, volání o pomoc nebo vyjádření radosti.
 14. Specializace na potravu: Různé druhy opic jsou specializované na různé typy potravy, od hmyzu po ovoce a listy, což ukazuje na pestrost jejich ekologické role.
 15. Ohrožení a ochrana: Mnohé druhy opic čelí vážným hrozbám, včetně ztráty přirozeného prostředí a nelegálního obchodu s opicemi. Proto je důležité věnovat pozornost ochraně těchto úžasných tvorů.

Opice jsou nesmírně zajímavými tvory, které nám nejenom připomínají naši genetickou podobnost, ale také nás inspirují svou inteligencí, sociální organizací a rozmanitostí. Je nezbytné chránit tyto úžasné tvory a jejich přirozená prostředí, abychom mohli společně sdílet planetu Zemi.

Víte také, že..

 1. Opice umí počítat.
 2. Kapucínští opičí samci lákají samičky svojí močí.
 3. Opice Bonobo, nejbližší příbuzná lidem, je bisexuální.
 4. Opice jsou vyškoleny, jako pomocníci na kokosových plantážích v Malajsii a Thajsku.
 5. Opice vnímají optické iluze, stejně jako lidé.
 6. V roce 2011 byla v Pákistánu zatčena opice za překročení hranice s Indií.
 7. V Japonsku je restaurace, kde jsou opice jako číšníci. 
 8. Kolumbijská žena byla vychována opicemi poté, co byla unesena a opuštěna v džungli jako dítě.
 9. Opičí mozky jsou pochoutkou v částech Číny, jižní Asie a Afriky.
 10. Opice si čistí zuby.
 11. Nejhlasitější opičáci mají nejmenší varlata.
 12. Na opičím festivalu pořádaném v Thajsku se dává jídlo opicím, jako poděkování za to, že lákají do země turisty.
 13. V roce 2005 naučili skupinu opic chápat pojem peněz. Ty pak začali vydělávat na prostituci.
 14. Opice se umí chovat sobecky pro vlastní prospěch.
 15. Yoda ze Star wars byl často hrán opicí.   
Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.