Menu Zavřeno

Zajímavoti o antickém Římu

ANTICKÝ ŘÍM – IMPERIUM, KTERÉ OVLÁDLO SVĚT

Založení a Mýtus o Romulu a Removi:
Tradice uvádí, že Řím byl založen v roce 753 př. n. l. bratry Romulem a Remem, kteří byli vychováváni vlčicí. Mýtus o jejich založení je silně zakořeněn v římské kultuře.

Republika a Senát:
Římská republika byla založena kolem roku 509 př. n. l. a byla charakterizována politickým systémem s dvěma konzuly a Senátem. Senát hrál důležitou roli v rozhodování o státních záležitostech.

Expanze a Povstání otroků:
Římská říše postupně expandovala přes Středomoří a čelila mnoha válkám. Slavné bylo také povstání otroků vedené Spartakem v 1. století př. n. l.

Julius Caesar a Křížení Řeky:
Julius Caesar byl významným římským vojevůdcem a politikem. Během galských válek dobyl velkou část Evropy a v roce 55 př. n. l. přeplavil řeku Rýn, což bylo považováno za neuvěřitelný vojenský úspěch.

Idy krátí:
Julius Caesar byl zavražděn v Idách březnu (Idus Martiae) roku 44 př. n. l. skupinou senátorů v čele s Brutem a Cassiem. To vedlo k občanské válce a nakonec k vzniku císařství.

Císař Augustus a Pax Romana:
Císař Augustus (původně Octavian) se stal prvním císařem Říma v roce 27 př. n. l. Pod jeho vládou nastal období míru známé jako Pax Romana, které trvalo více než dvě století.

Stavební skvosty:
Římská architektura je známá díky stavbám jako Koloseum, Fórum Romanum, Pantheon a akvadukty. Tyto stavby zdůrazňují nejen inženýrské dovednosti, ale i umělecký talent.

Římské právo:
Římské právo mělo hluboký vliv na vývoj práva v mnoha moderních společnostech. Justinianův kodex, soubor zákonů vytvořený za vlády císaře Justiniána, byl jedním z vrcholných momentů římského práva.

Křesťanství a Konstantin Veliký:
V roce 313 n. l. císař Konstantin Veliký vydal Milánský edikt, který umožnil křesťanství. Toto rozhodnutí mělo dalekosáhlé důsledky pro celé impérium.

Rozpad a konec západořímské říše:
Západořímská říše se postupně rozpadala v důsledku vnitřních rozporů, invazí barbarů a ekonomického úpadku. V roce 476 n. l. byl svržen poslední západořímský císař Romulus Augustulus, což symbolizovalo formální konec antického Říma.

Nejlepší zajímavosti o Římu

 1. Vznik antického Říma na italském poloostrově se datuje k 8. století př. n. l.
 2. Průměrná délka života lidí v antickém Římě byla od 20 do 30 let.
 3. Římská říše nebyla největší říší v dějinách. Byla 28. největší.
 4. Války mezi Římany a Peršany trvaly asi 721 let, byl nejdelší konflikt v dějinách.
 5. Antický Řím byl 8x hustěji osídlený než New York.
 6. Obyvatelé antického Říma měli boha kanalizace, toalety a exkrementů.
 7. Moč byla používána k čištění zubů. 
 8. Paříž byla původně římské město nazvané Lutetia.
 9. Antický Řím v roce 150 př. n. l. měl měnší nerovnosti v přijmu než USA dnes.
 10. Většina Římanů se vyhýbala můčení otrokům. K zlepšení produktivity se používali bonusy.
 11. Dvě přehrady postavené Římany ve Španělsku jsou stále používány.
 12. Po pádu římské říše byla technologie na výrobu betonu znovu objevena až za 1000 let.
 13. Jazyky plameňáků byly lahůdkou v antickém Římě.
 14. Julius Caesar byl v antickém Římu vyslovován jako „YOO-lee-us KYE-sahr“.
 15. Římský císař Nero se oženil s mužem.