Menu Zavřeno

Zajímavosti o holocaustu

Holocaust byl tragický historický událost, během něhož nacistický režim v letech 1941 až 1945 systematicky vyvražďoval šest milionů evropských Židů a miliony dalších, včetně Romů, invalidů, komunistů, homosexuálů a dalších skupin, považovaných za nepřátelské nacistické ideologii. Toto hrůzné období v dějinách lidstva vyžaduje respekt a citlivý přístup. Zde jsou některé zajímavosti a důležité informace týkající se holocaustu:

1. Nacistická Ideologie:
Holocaust byl prováděn na základě rasistické a antisemitské ideologie nacistů, která byla obsažena v jejich myšlenkách o „čistotě rasy“ a potřebě eliminovat ty, kteří byli považováni za „nepřátelské“ národnímu socialismu.

2. Koncentrační Tábory a Vyhlazovací Tábory:
Nacisté postavili koncentrační tábory, jako byl Auschwitz-Birkenau, Dachau, a mnoho dalších, kde byli lidé drženi ve strašných podmínkách. Vyhlazovací tábory byly určeny k hromadnému zabíjení, přičemž plynové komory byly často používány k urychlení procesu masové likvidace.

3. Povstání ve Vyhlazovacích Táborech:
Byly případy odvahy, kdy vězni v koncentračních táborech podnikli povstání proti nacistickým strukturám. Jedním z nejznámějších případů bylo povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.

4. Spravedliví mezi Národy:
V průběhu holocaustu se objevilo několik jednotlivců, kteří riskovali vlastní životy, aby zachránili Židy a další pronásledované skupiny. Tito jednotlivci jsou známi jako „Spravedliví mezi národy“ a jsou uznáváni za svou statečnost při zachraňování životů.

5. Núremberské Zákony:
Nacisté přijali tzv. Núremberské zákony v roce 1935, které omezily práva Židů a definovaly je jako „nesvéprávné“ občany. Tyto zákony byly prvním krokem k jejich systematické diskriminaci a vyčleňování.

6. Medzinárodní Núremberský Proces:
Po skončení druhé světové války byli někteří vůdci nacistického režimu postaveni před soud v Núrnbergu v tzv. Núremberském procesu. Toto bylo historicky první mezinárodní soudní stíhání za válečné zločiny.

7. Památníky a Muzea:
Po válce byla věnována velká pozornost vzdělávání a udržování paměti na oběti holocaustu. Vytvoření muzeí, památníků a vzpomínkových míst pomáhá upozorňovat na hrůzy tohoto období a udržovat vzpomínku na oběti.

Holocaust zůstává jedním z nejtemnějších a nejbolestivějších období v historii lidstva. Je důležité si stále připomínat tuto hrůzu, abychom se poučili z minulosti a pracovali na budování světa, kde není místo pro nenávist a diskriminaci.

Nejlepší zajímavosti o holocaustu v bodech

 1. Zhruba třetina všech židů v té době byla zavražděna v holocaustu.
 2. Nejméně 1,1 milionu židovských dětí byli zavražděni během holocaustu
 3. Koncentrační tábor Anny Frankové byl osvobozen britskými vojáky jen pár týdnů po její smrti.
 4. Polský voják se nechal dobrovolně uvěznit v Osvětimi, aby získal informace, poté unikl a pověděl světu o holocaustu.
 5. Společnost Leica Camera pomohla stovkám Židů před holocaustem tím, že jim najala a poslala je do zahraničí.
 6. Popírání holocaustu je trestným činem v 17 zemích, včetně Německa a Rakouska.
 7. Židovský boxer Arouch S. byl nucen bojovat se spoluvězni a poražení byli posláni do plynových komor nebo zastřeleni.
 8. Čtyři Freudovi sestry zemřely během holocaustu v nacistických koncentračních táborech.
 9. Alfred Hitchcock natočil dokument o holocaustu v roce 1945. Tento dokument byl skryt až do roku 1984.
 10. Před holocaustem dal Hitler USA, Velké Británii a mnoha jiným zemím šanci přijmout židovské uprchlíky. Odmítli.
 11. Firma, která vytvořila Zyklon B, plyn, který zabil milióny Židů, stále existuje jako společnost zabývající se ničením škůdců.
 12. Důstojník SS, který zajistil Frankovou A. a její rodinu, se stal členem zpravodajské služby západního Německa po druhé světové válce. Koupil knihu  Frankové A., aby zjistil, jestli je zmiňován.
 13. Asi 60 milionů reichmarků, což je dnes 125 milionů liber, bylo vytvořeno pro nacistický stát otrockou prací v Osvětimi během holokaustu.
 14. Přibližně 1 ze 6 židů zabitých v holocaustu zemřelo v Osvětimi.
 15. Někteří lidé, kteří přežili holocaust, zemřeli na předávkování čokolády a cukrovinek během prvního týdne svobody.   

Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.