Menu Zavřeno

Zajímavostí o Deep webu

Deep web je část internetu, která není indexována standardními vyhledávači a není veřejně dostupná. Tato část internetu je obvykle neviditelná pro běžného uživatele a obsahuje různé typy obsahu, včetně soukromých databází, anonymních sítí, ačkoli nemusí nutně obsahovat nelegální obsah. Zde jsou některé zajímavosti o deep webu:

 1. Definice a rozdělení: Deep web je často chybně zaměňován s dark webem. Deep web označuje všechny webové stránky a obsah, který není indexován běžnými vyhledávači. Dark web je specifická část deep webu, která je obskurní a často spojována s nelegálními aktivitami.
 2. Velikost: Deep web tvoří většinu internetu. Zahrnuje privátní síťové stránky, heslo chráněné weby, akademické databáze, online bankovnictví a další soukromé informace, které nejsou snadno dostupné veřejnosti.
 3. Anonymita a soukromí: Deep web může být používán k udržení anonymizace a ochrany soukromí. Mnoho uživatelů využívá deep web k přístupu k informacím bez sledování a sledování od běžných vyhledávačů a reklamních sítí.
 4. Soukromé sítě a fóra: Deep web obsahuje soukromé sítě a fóra, která mohou být věnována diskuzím o vědeckém výzkumu, technologiích, nebo i nezávislé novinařině. Tyto stránky mohou vyžadovat speciální povolení nebo pozvánku k přístupu.
 5. Bitcoin a kryptoměny: Deep web je známý jako místo, kde jsou kryptoměny, zejména bitcoin, běžně akceptovány jako platba. Toto je z části kvůli snaze udržet transakce anonymní.
 6. Illegalita: Zatímco mnoho obsahu na deep webu je legální a nezávadné, existují také části, které mohou být spojeny s nelegálními aktivitami. Patří sem online trhy pro prodej nelegálních látek, hackingové služby nebo obchodování s ukradenými osobními údaji.
 7. Tor a onion síť: Pro přístup k některým částem deep webu, zejména dark webu, se často používá anonymní síť Tor. Tor umožňuje uživatelům procházet obsah na úrovni anonymity a šifrování.
 8. Výzkum a vzdělání: Mnoho akademických a výzkumných institucí využívá deep web pro uchovávání citlivých dat a výsledků výzkumu.
 9. Podsvětí na Dark webu: Některé části dark webu mohou být spojovány s podsvětím a nelegálními aktivitami. To zahrnuje prodej drog, zbraní a různých služeb.
 10. Legitimní využití: I když je deep web spojován s tajemstvím a nelegálními aktivitami, má také mnoho legitimních využití, a to zejména v oblasti soukromí, vědeckého výzkumu a bezpečné komunikace.

Je důležité zdůraznit, že deep web samotný není nezákonný nebo nemorální.

Víte, že..

 1. Na Deep webu je vše, k čemu normální lidé nemají přístup.
 2. Stránky Deep webu jsou vyňaty z běžných vyhledávačů, takže na ně nelze narazit, některé jsou na heslo.
 3. Pro ty, kteří by si chtěli Deep web čistě ze studijních účelů prohlédnout, mají šanci. Stačí si stáhnout zejmenovanou anonymní proxy síť.
 4. Platí zde pravidlo: „Mysli, než klikneš!“ nikdo netuší, co se za danou adresou skrývá.
 5. Na Deep webu je mnoho videí, které zachycují skutečné vraždy, znásilňování a podobně.
 6. Existují případy, kdy člověk, který se tam dostal, skončil na psychiatrii, protože viděl to, co vidět neměl.