Menu Zavřeno

Zajímavosti o planetě Venuše

Venuše, naše nejbližší sousední planeta, je fascinujícím objektem sluneční soustavy s mnoha unikátními vlastnostmi.

 1. Blízkost k Zemi: Venuše je druhou planetou od Slunce a je Zemi nejbližším sousedem ve sluneční soustavě.
 2. Jasná obloha: Venuše má velmi jasnou oblohu, která ji činí jedním z nejjasnějších objektů na noční obloze.
 3. Retrográdní rotace: Venuše rotuje retrográdně, což znamená, že se otáčí ve směru opačném k většině planet ve sluneční soustavě a k většině vlastního rotace.
 4. Den délka než rok: Den na Venuši trvá déle než jeden zemský rok. Rotuje kolem své osy pomaleji než oběhne Slunce.
 5. Extrémní atmosféra: Atmosféra Venuše je extrémně hustá a tvoří tlakový odpor srovnatelný s tlakem pod vodou na hloubce 900 metrů.
 6. Skleníkový efekt: Venuše má silný skleníkový efekt, který způsobuje, že povrch teplotně převažuje nad povrchem Merkuru, přestože je od Slunce vzdálenější.
 7. Zvrácený magnetický pól: Magnetický pól Venuše je zvrácený ve srovnání s její osou rotace, což znamená, že magnetický sever je ve skutečnosti na jižní straně planety.
 8. Povrchové útvary: Povrch Venuše je převážně pokrytý hladkými lávovými pláni, ale také obsahuje hory, útesy a krátery.
 9. Vzory v atmosféře: V atmosféře Venuše lze pozorovat vzory oblaků, včetně spirálovitých oblačných vzorů nazývaných „víry afrodity“.
 10. Výzkum sondou: Venuše byla zkoumána několika mezinárodními misemi. Sondy, jako například Magellan a Venus Express, poskytly podrobné informace o povrchu a atmosféře planety.

Víte také, že..

 1. Venuše a Merkur jsou jediné planety naší sluneční soustavy, které nemají žádné měsíce obíhající kolem nich.
 2. Venuše je jedinou planetou v naší sluneční soustavě, která se otáčí ve směru hodinových ručiček! Vzhledem k její velmi pomalé rotaci byli odborníci přesvědčeni, že kdysi v minulosti mohlo dojít ke kolizi s planetou, která změnila její rotaci.
 3. Po Slunci a Měsíci je Venuše nejjasnějším objektem na naší noční obloze.
 4. Na povrchu Venuše je více sopek, než v celé naší sluneční soustavě.
 5. Venuše může být na noční obloze dostatečně jasná, aby vrhla stíny! Tyto typy stínů jsou známé jako „Venušinské stíny“!
 6. Den na Venuši bude trvat 243 pozemských dnů, zatímco celý rok na Venuši bude trvat 224,7 dní – zkrácení roku na Venuši!
 7. Díky silné atmosféře na Venuši mohou teploty na povrchu dosáhnout až neuvěřitelných 470 stupňů Celsia!
 8. Venuše je pojmenována po římské bohyni lásky a krásy.
 9. Venuše je jedinou planetou pojmenovanou po ženě.
 10. Venuše je často považována za sestru Země, protože jsou podobné velikosti, hmotnosti a hustoty.
 11. Povrch planety je díky povrchové teplotě extrémně suchý. Pokud by tam byla nějaká kapalina, teplo by způsobilo, že by kapalina okamžitě vyschla.
 12. Atmosféru planety tvoří většinou oxid uhličitý.
 13. Maat Mons je největší sopka Venuše.
 14. Extrémní atmosféra:
  Atmosféra Venuše je extrémně hustá a skládá se převážně z oxidu uhličitého s oblaky síry. Tento tlak a skleníkový efekt způsobují nejvyšší teploty na povrchu ze všech planet v naší sluneční soustavě.
 15. Zpomalená rotace:
  Venuše má velmi pomalou rotaci kolem své osy. Jedno sluneční záření trvá déle než 100 pozemských dní, což znamená, že den na Venuši trvá déle než celý rok.
 16. Záhadné rotace v opačném směru:
  Venuše rotuje „zpětně“ nebo v opačném směru než většina planet, což znamená, že slunce vychází na západě a zapadá na východě.
 17. Ocelový déšť:
  V atmosféře Venuše se vyskytují kapičky kyseliny sírové, které se při pádu na povrch rozpouštějí. Tento jev byl přezdíván jako „ocelový déšť.“
 18. Vulkanická aktivita:
  I když se na povrchu Venuše nenacházejí viditelné hory, naznačují radarové snímky, že planeta má rozsáhlou vulkanickou historii s lávovými proudy a kalderami.
 19. Jasná noční obloha:
  Na Venuše by bylo možné vidět jasné noční nebe, protože na rozdíl od Země nemá večerní nebo ranní soumraky.
 20. Výzkum Venuše:
  Sondy, jako například Magellan a Akatsuki, nám poskytly cenné informace o této planetě, pomáhají nám lépe porozumět její geologii a atmosférickým podmínkám.

Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.