Menu Zavřeno

Zajímavosti o COVID-19

Víte, že..

  1. Covid-19 z anglického spojení coronavirus disease 2019.
  2. Jde o vysoce infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2.
  3. Příznaky nemoci jsou různé, ale často zahrnují horečku, kašel, únavu, dýchací potíže, ztrátu čichu a chuti.
  4. Přibližně u 1 z 5 infikovaných se neobjevují žádné příznaky.
  5. Existuje mnoho pacientů, kteří se zotavili z akutní fáze, ale nadále pociťují následky – silná únava, ztráta paměti a kognitivní problémy, slabá horečka, svalová slabost a dušnost.
  6. Virus se může šířit aerosoly a kontaminovaným povrchem.
  7. Lidé zůstávají infekční po dobu až 10 dnů při středně závažných případech a 2 týdny ve vážných případech.
  8. Preventivní opatření – odstup, umístění do karantény, větrání prostor, zakrývání úst a nosu při kašli a kýchání, mytí rukou a udržování neumytých rukou pryč od obličeje.
  9. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 až 14 dny.

Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.