Menu Zavřeno

Zajímavosti o islámu

Islám, jedna z nejrozšířenějších náboženských tradic na světě, nabízí fascinující pohled na víru, kulturu a historii. Zde je 21 zajímavostí o islámu, které vám pomohou lépe porozumět této bohaté a rozmanité tradici.

 1. Znamenání slovo „Islám“: Slovo „Islám“ v arabštině znamená podrobení se vůli Boha. Vyznavači islámu jsou nazýváni muslimové, což znamená ti, kdo se podřizují Bohu.
 2. Kniha Korán: Základní náboženský text islámu je Korán, považovaný za Boží slovo, které bylo sděleno proroku Mohamedovi.
 3. Pět pilířů islámu: Islám vyznává pět základních pilířů: vyznání víry, modlitba, almužna, post v měsíci Ramadánu a pouť do Mekky.
 4. Měsíc Ramadán: Ramadán je devátý měsíc islámského lunárního kalendáře, během kterého muslimové dodržují půst od svítání do západu slunce.
 5. Město Mekka: Mekka je posvátné město islámu, kde se nachází Kába, nejposvátnější místo v islámu, a které je povinné cílem pouťové cesty (hadždž).
 6. Kába: Kába je krychlová stavba ve středu Velké mešity v Mekce. Muslimové se obracejí k ní při svých modlitbách.
 7. Prorok Mohamed: Prorok Mohamed je považován za posledního proroka, který přinesl poselství od Boha a byl průvodcem pro muslimy.
 8. Rozdělení islámu: Islám se dělí na dvě hlavní větve, sunnitský a šíitský, které mají některé rozdíly v teologii a následování.
 9. Šaría: Šaría představuje islámský právní systém odvozený z Koránu a Hadísu. Používá se k určení spravedlnosti a etiky.
 10. Význam jména „Alláh“: Jméno „Alláh“ v arabštině znamená Boha. V islámu se věří v jediného Boha, který je nesrovnatelný a nemá žádného společníka.
 11. Víra v proroky: Muslimové věří v mnoho proroků, včetně Abraháma, Mojžíše a Ježíše, kteří předcházeli Mohamedovi.
 12. Arabský jazyk: Korán byl odhalen v arabštině, a tak se arabština považuje za posvátný jazyk islámu.
 13. Používání rukou při modlitbě: Během islámské modlitby (salát) používají věřící své ruce až k ramenům, což symbolizuje otevřenost a oddanost Bohu.
 14. Každodenní modlitby: Muslimové jsou povinni vykonávat pět modliteb denně, což je jedním z pilířů jejich víry.
 15. Džinny: V islámu existuje víra v bytosti zvané džinové, kteří jsou stvořeni z ohně a mají svobodnou vůli.
 16. Zakázané potraviny: Islám upravuje stravovací zvyklosti, a to zakazuje konzumaci vepřového masa a alkoholu.
 17. Večer modlitební výzva: Každý den v islámských zemích zní večer modlitebí výzva z minaretu mešity, oznamující čas pro večerní modlitbu.
 18. Dávání almužny: Almužna (zakát) je povinným aktém solidarity a sociální spravedlnosti, kdy bohatší jednotlivci dávají část svého majetku potřebným.
 19. Hadísy: Hadísy jsou tradice a učení proroka Mohameda, které poskytují dodatečné vysvětlení k obsahu Koránu.
 20. Sufismus: Sufismus je mystický proud v islámu, který klade důraz na osobní spirituální rozvoj a lásku k Bohu.
 21. Význam umírání v Islámu: V islámu je kladen důraz na přípravu na smrt a víru v posmrtný život, kde budou všichni posuzováni podle svých činů.

Islám je náboženstvím s bohatou historií, hlubokými tradicemi a vlivem na život mnoha lidí po celém světě. Tyto zajímavosti ukazují na různorodost a hloubku islámské víry, která hraje klíčovou roli v životech mnoha věřících.

Víte také, že..

 1. Islám je druhým největším a nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě.
 2. Korán, je posvátná kniha tohoto náboženství, lze přeložit jako „přednes“.
 3. Muslimů je asi 1,8 až 2 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa.
 4. Zakladatel islámu byl na začátku 7. století arabský obchodník Mohamed, kterého muslimové považují za posledního proroka.
 5. Existují dvě větve islámu, a to sunny (75–90 %) nebo šíity (10–15 %).
 6. Až 13 % muslimů žije v Indonésii, zemi s největší muslimskou komunitou.
 7. Každý dospělý muslim musí jít alespoň jednou za život na pouť do Mekky.
 8. Muslimové k jídlu a pití používají pouze pravou ruku.
 9. Existuje islámská Barbie panenka s názvem „Fulla“.
 10. Muslimové nemohou konzumovat vepřové, krev a alkohol.
 11. Islám dovoluje potraty v případě, že je ohrožen život ženy nebo je dítě důsledkem znásilnění a je méně než 4 měsíce staré.
 12. 86 % dotázaných v Egyptě, jsou radši pro trest smrti než pro opuštění islámu.
 13. Burkini je typ plavek pro muslimské ženy, který pokrývá celé tělo kromě obličeje, rukou a nohou.
 14. V roce 2001, papež Jan Pavel II vstoupil do mešity a políbil Korán ke zlepšení vztahů s islámem.
 15. Islám se v roce 2050 svojí velikostí bude rovnat křesťanství.
 16. Marie je uváděna více v islámu koránu, než v Novém zákoně.
 17. Kočky jsou v islámu uctívány, protože je prorok Mohamed miloval.
 18. V Saúdské Arábii, SAE, Súdánu, Bruneji a Kataru mohou lidé, kteří opouštějí islám čelit trestu smrti.
 19. Víra v anděly je základem víry islámu.
 20. Amputace rukou nebo nohou je islámská trest za krádeže a loupeže.
 21. Sebevražda je v islámu zločin.