Menu Zavřeno

15 zajímavostí o řádu templářů

Víte, že..

 1. Řád byl založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země. Zrušen byl v roce 1312.
 2. Úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro poutníky z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma.
 3. Důvodem vzniku bylo napadení 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, 300 z nich bylo zabito a 60 zajato.
 4. Symbolem byl rudý osmicípý kříž na černobílém poli.
 5. Templáři měli nařízeno stříhat si vlasy nakrátko a měli zákaz holit se.
 6. Templáři byli bohatí a samostatní, sloužili pouze zájmům papeže.
 7. Filip IV. uskutečnil plán navržený rádcem Vilémem z Nogaretu, který spočíval v diskreditaci řádu.
 8. Ráno v pátek 13. října 1307 začalo zatýkání templářů v celé Francii.
 9. Majetek zrušeného řádu měl být převeden na johanitský řád.
 10. Dosud není dořešeno, zda bylo obvinění templářů z hereze oprávněné a založené na pravdě.
 11. Baphomet je jméno údajného idolu templářů, který měli uctívat.
 12. Templáři přepravovali z Evropy do Palestiny peníze a majetek křižáků, z čehož rychle zbohatli.
 13. Templáři se dělili na tři třídy: rytíře, bratry a kaplany.
 14. Do řádu se vstupovalo dobrovolně. Vystoupit bylo možné pouze se souhlasem velmistra.
 15. Přijímání členů bylo doprovázeno ceremonií odehrávající se v noci.
Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.