Menu Zavřeno

Zajímavosti o Bibli

BIBLE – VÝJIMEČNÁ KNIHA NÁBOŽENSTVÍ A KULTURY

Historický vývoj:
Bible je sbírkou náboženských textů židovského a křesťanského původu. Je rozdělena do dvou hlavních částí: Starý zákon (Tanach) a Nový zákon. Starý zákon obsahuje texty, které byly napsány před příchodem Ježíše Krista, zatímco Nový zákon obsahuje texty související s životem a učením Ježíše a jeho následovníků.

Rozmanitost autorů:
Bible byla napsána různými autory během několika staletí. Její knihy zahrnují různé literární žánry, jako jsou historie, poezie, prorocká sdělení a učení.

Mnohojazyčnost:
Původní texty Bible byly napsány v hebrejštině, aramejštině (části Starého zákona) a řečtině (Nový zákon). V průběhu času byla přeložena do mnoha jazyků a stala se jednou z nejvíce překládaných knih na světě.

Dělení knih:
Bible je rozdělena do různých knih a kapitol. Starý zákon obsahuje knihy jako Genesis, Exodus, Žalmů a Izajáš, zatímco Nový zákon zahrnuje Matouše, Marka, Lukáše, Jana a Skutky apoštolů, mezi mnoha dalšími.

Různé verze:
Existuje mnoho různých verzí Bible, které se liší překlady a interpretacemi. Některé z nejznámějších jsou King James Bible, Bible česká ekumenická, Bible Slovo na cestu a mnoho dalších.

Vliv na kulturu:
Bible má obrovský vliv na západní kulturu, literaturu, umění a filozofii. Její příběhy, mytologie a morální zásady jsou hluboce zakotveny v kulturním dědictví.

Významná místa:
V Bible se často zmiňují místa, která jsou považována za svatá. Mezi ně patří Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Golgota a mnoho dalších.

Náboženský význam:
Pro mnoho věřících je Bible základní náboženskou knihou. Obsahuje učení o Boží lásce, etice, morálce a naději na věčný život.

Symbolické příběhy:
Mnoho příběhů v Bibli má symbolický význam a je interpretováno jako alegorie nebo příběhy s hlubšími duchovními pravdami.

Vědecký a historický zájem:
Mnoho badatelů, historiků a archeologů studuje Bibli z vědeckého a historického hlediska, aby lépe porozuměli starověkým kulturám a událostem.

Bible zaujímá výjimečné místo v dějinách náboženství, kultury a literatury. Její vliv přetrvává po tisíciletí a nadále působí jako zdroj inspirace, moudrosti a náboženského učení pro mnoho lidí po celém světě.

Nejlepší zajímavosti o Bibli v bodech

 1. Bible je považována za nejprodávanější knihu všech dob. Prodalo se více než 5 miliard kopií.
 2. Bible je ve 2454 jazycích.
 3. Čína je největším světovým dodavatelem Bible.
 4. Svědkové Jehovovi neslaví narozeniny, protože jediné dvě zmínky o oslavě narozenin v Bibli skončily vraždou.
 5. Bible je nejvíce kradenou knihou na světě.
 6. Bible, Steve Jobs a Hunger games, jsou nejčtenější knihy v zařízeních Kindle.
 7. Jidáš prodával Ježíše za ekvivalent 4 měsíčních platů.
 8. Přísaha s rukou na Bibli je v Bibli zakázána.
 9. Vlastnit Bibli, pozorovat jihokorejské filmy a šířit pornografii může být v Severní Koreji potrestáno smrtí.
 10. Bible byla největší vášní Isaaca Newtona, psala víc o náboženství než o vědě a matematice.
 11. Když se Menelik II, císař Etiopie, necítil dobře, snědl pár stránek Bible.
 12. V Bibli není žádný fyzický popis Ježíše.
 13. Nikde v Bibli se neříká, že by byli tři mudrci, ale tři dary.
 14. Nikde v Bibli se neříká, že Marie Magdaléna byla prostitutkou.
 15. V Bibli Bůh poslal dva medvědy, aby zavraždili 42 dětí, protože se posmívali muži za plešatost.