Menu Zavřeno

Zajímavosti o oceánech

Oceány jsou fascinujícím a klíčovým prvkem naší planety, který má zásadní vliv na klima, životní prostředí a ekosystémy. Zde jsou některé zajímavosti o oceánech:

 1. Největší oceán: Tichý oceán je největším oceánem na Zemi. Zabírá více než třetinu povrchu světových oceánů a je větší než všechny pevninské plochy dohromady.
 2. Nejhlubší místo na Zemi: Challengerův příkop v Tichém oceánu je nejhlubším místem na Zemi. Dosahuje hloubky přesahující 10 900 metrů.
 3. Biologická rozmanitost: Oceány jsou domovem nejrůznějších forem života. Mnoho druhů mořských organismů ještě nebylo objeveno nebo popsáno.
 4. Vliv na klima: Oceány hrají klíčovou roli při regulaci klimatu na Zemi. Absorbují sluneční energii a udržují teplo, což ovlivňuje teplotu vzduchu a reguluje podnebí.
 5. Migrace mořských živočichů: Mnoho mořských živočichů, jako jsou ryby, mořské ptáky a mořské savce, provádí dlouhé migrace přes oceány při hledání potravy nebo místa pro rozmnožování.
 6. Korálové útesy: Korálové útesy jsou jedním z nejvíce biodiverzitních prostředí na světě. Přestože tvoří pouze malou část oceánu, poskytují domov obrovskému množství mořských druhů.
 7. Modré diody: Modře zářící luciferin, objevený v mořských organismech, byl klíčovým prvkem pro vývoj modrých LED diod, což byl důležitý krok v elektronice.
 8. Velké mořské proudy: Oceány jsou protkány mnoha mořskými proudy, které ovlivňují teplotu vody, dodávání živin a migraci mořských živočichů.
 9. Oceánská kontaminace: Oceány jsou ohroženy kontaminací z plastů, ropných látek a dalších znečišťujících látek. Tento problém má závažné důsledky pro mořské ekosystémy a lidské zdraví.
 10. Oceánská explorace: Vědecká zkoumání oceánů je stále v plném proudu. Podvodní roboti, podmořské drony a speciální výzkumné plavidla jsou používány k objevování neznámých částí oceánů.

Oceány jsou klíčovým prvkem naší planety, který je neustále studován a zkoumán. Jejich význam v životním cyklu na Zemi a vliv na klima podtrhují potřebu chránit a udržovat zdraví oceánů.

Víte, že..

 1. Průměrná hloubka oceánu je 4 km.
 2. Kdyby se podařilo zachytit 0,1 % z energie způsobené přílivem, uspokojí to celosvětovou poptávku po energii 5krát.
 3. 29 tisíc gumových kachen bylo ztraceno roku 1992 v moři, ještě dosud se nalézají.
 4. 75 % světových aktivních a spících sopek je v tzv. „Ring of Fire“, který se nachází v oblasti Tichého oceánu.
 5. Atlantský oceán je tak velký, že v něm může mít každý člověk ve Spojených státech 1 krychlový kilometr.
 6. Světové oceány obsahují téměř 20 milionů tun zlata.
 7. V Newfoundlandu je Atlantský oceán občas tak zamrzlý, že zde lidé hrají hokej.
 8. 70 % kyslíku, který dýcháme, je produkováno v oceánech.
 9. Oceány pokrývají 71 % zemského povrchu.
 10. 95 % z podmořského světa zůstává neprozkoumano.
 11. V Bermudské trojúhelníku zmizelo více lodí a letadel jak v kterékoli jiné části oceánu.
 12. V oceánech je ročně ztraceno až 10 tisíc přepravních kontejnerů, z toho 10 % obsahuje chemické látky, které mohou unikat.
 13. Oceány jsou o 30 % kyselejší než v roce 1751.
 14. Moč oceánu slouží díky obsahu dusíku k výživě rostlin.
 15. Harold Hackett poslal přes 4800 zpráv v lahvích oceánem a dostal zpět 3000 odpovědi.
 16. Před kompasy se Vikingové v oceánu navigovali pomocí ptáků, velryb, nebeských těles a zpěvu.
 17. Medúzy jsou nejefektivnější plavci v oceánu. Spotřebují o 48 % méně kyslíku než jakýkoli jiný tvor.
 18. Největší světová podvodní sopka Tamu Massif má rozlohu Nového Mexika.
 19. „Mořské varhany“ na pobřeží Chorvatska hrají pomocí vln.
 20. 40 % oceánů je ovlivněno i poškozeno lidskou činností.