Menu Zavřeno

20 zajímavostí o oceánech

Víte, že..

 1. Průměrná hloubka oceánu je 4 km.
 2. Kdyby se podařilo zachytit 0,1 % z energie způsobené přílivem, uspokojí to celosvětovou poptávku po energii 5krát.
 3. 29 tisíc gumových kachen bylo ztraceno roku 1992 v moři, ještě dosud se nalézají.
 4. 75 % světových aktivních a spících sopek je v tzv. „Ring of Fire“, který se nachází v oblasti Tichého oceánu.
 5. Atlantský oceán je tak velký, že v něm může mít každý člověk ve Spojených státech 1 krychlový kilometr.
 6. Světové oceány obsahují téměř 20 milionů tun zlata.
 7. V Newfoundlandu je Atlantský oceán občas tak zamrzlý, že zde lidé hrají hokej.
 8. 70 % kyslíku, který dýcháme, je produkováno v oceánech.
 9. Oceány pokrývají 71 % zemského povrchu.
 10. 95 % z podmořského světa zůstává neprozkoumano.
 11. V Bermudské trojúhelníku zmizelo více lodí a letadel jak v kterékoli jiné části oceánu.
 12. V oceánech je ročně ztraceno až 10 tisíc přepravních kontejnerů, z toho 10 % obsahuje chemické látky, které mohou unikat.
 13. Oceány jsou o 30 % kyselejší než v roce 1751.
 14. Moč oceánu slouží díky obsahu dusíku k výživě rostlin.
 15. Harold Hackett poslal přes 4800 zpráv v lahvích oceánem a dostal zpět 3000 odpovědi.
 16. Před kompasy se Vikingové v oceánu navigovali pomocí ptáků, velryb, nebeských těles a zpěvu.
 17. Medúzy jsou nejefektivnější plavci v oceánu. Spotřebují o 48 % méně kyslíku než jakýkoli jiný tvor.
 18. Největší světová podvodní sopka Tamu Massif má rozlohu Nového Mexika.
 19. „Mořské varhany“ na pobřeží Chorvatska hrají pomocí vln.
 20. 40 % oceánů je ovlivněno i poškozeno lidskou činností.
Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.