Menu Zavřeno

18 zajímavostí o matematice

Víte, že..

 1. 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321.
 2. Máte-li pizzu s poloměrem Z a tloušťkou A, její objem je = Pi*Z*Z*A.
 3. 1089 x 9 = 9801.
 4. Studenti, kteří žvýkají žvýkačku mají lepší výsledky testů z matematiky.
 5. 2520 je nejmenší číslo, které může být děleno všemi čísly od 1 do 10.
 6. 123 – 45 – 67 + 89 = 100. a 1 + 23 – 4 + 5 + 6 + 78 – 9 = 100.
 7. Podle matematiky existuje 177147 způsoby, jak uvázat kravatu.
 8. V roce 1900 by se matematické znalosti vešli asi do 80 knih. Dnes do více než 100000 knih.
 9. Narozeninový paradox říká, že ve skupině 23 lidí, je 50 % šance, že alespoň dva lidé budou mít narozeniny ve stejný den.
 10. Vynásobením čísla 21978 číslem 4 obrátí pořadí čísel na 87912.
 11. Materiál Isaaca Newtona obsahoval jednoduchou chybu ve výpočtu, která vydržela bez povšimnutí 300 let.
 12. Před 2200 lety Eratosthenés odhadl obvod Země pomocí matematiky bez toho, aniž by opustil Egypt. Byl pozoruhodně přesný.
 13. Na střední škole 74 % dívek vyjádří zájem o vědu, technologii, inženýrství a matematiku, ale při výběru vysoké školy si jen 0,4 % vybere počítačovou vědu.
 14. Největší prvočíslo obsahuje více než 22 milionů číslic.
 15. Objevy řeckých matematiků jako Pythagoras, Euklid a Archimed, jsou ještě dnes vyučovány.
 16. Arabské číslice jsou z Indie.
 17. Rok 2013 byl prvním rokem od roku 1432, který obsahoval po sobě jdoucí čísla.
 18. Téměř 50 % dospělých v Anglii neumí základní matematiku.
Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.