Menu Zavřeno

Zajímavosti o recyklaci odpadu

Recyklace odpadu je důležitým procesem, který pomáhá ochraňovat životní prostředí a šetřit přírodní zdroje. Zde jsou některé zajímavosti o recyklaci odpadu:

 1. Zachráněné stromy: Recyklace papíru může zachránit mnoho stromů. Tón papíru z recyklovaných vláken může eliminovat potřebu kácení stromů pro výrobu nového papíru.
 2. Ušetřená energie: Výroba produktů z recyklovaných materiálů obvykle vyžaduje méně energie než výroba z nových surovin. Například recyklace hliníku může ušetřit až 95 % energie oproti výrobě hliníku z primárních surovin.
 3. Omezení skládkování: Recyklací odpadu snižujeme objem odpadu, který končí na skládkách. Tím přispíváme k ochraně půdy a snižujeme negativní dopady skládkování na životní prostředí.
 4. Nový život pro materiály: Recyklace umožňuje materiálům projít cyklem znovupoužití. Mnoho materiálů, jako sklo, plast nebo kov, může být recyklováno a opakovaně používáno.
 5. Recyklační symboly: Symboly na obalech výrobků informují spotřebitele o recyklovatelnosti materiálu. Tyto symboly pomáhají lidem správně třídit odpad a podporovat recyklaci.
 6. Elektronický odpad: Recyklace elektronického odpadu je důležitá kvůli obsahu škodlivých látek, jako jsou těžké kovy a chemikálie. Správná recyklace elektroniky může minimalizovat dopady na životní prostředí.
 7. Využití starých pneumatik: Recyklací starých pneumatik můžeme vytvářet nové produkty, jako jsou hřiště, podlahy pro sportovní areály nebo dokonce palivo pro cementárny.
 8. Kreativní umění: Mnoho umělců a designérů využívá recyklované materiály k vytváření originálního umění a designu. Tímto způsobem je podporována kreativita a snižuje se množství odpadu.
 9. Odpad jako zdroj energie: Některé moderní zařízení umožňují využití odpadu jako zdroje energie. Získávání energie z odpadu může být efektivní alternativou k tradičním způsobům odstranění odpadu.
 10. Význam správného třídění: Efektivní recyklace začíná správným tříděním odpadu. Lidé, kteří třídí odpad, hrají klíčovou roli v úspěšnosti recyklačních programů.

Recyklace odpadu je nezbytným krokem k udržitelnějšímu životnímu stylu a ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Správné třídění odpadu a podpora recyklace jsou způsoby, jak každý jednotlivec může přispět k udržitelnějšímu a čistějšímu světu.

Víte, že..

 1. Recyklace jedné tuny papíru zachrání 17 stromů.
 2. Každý den je káceno 27000 stromů pro výrobu toaletního papíru.
 3. 95 % všech informací na světě je uloženo na papíře. Většina z nich se nikdy nevyužije znovu.
 4. Recyklace plastové láhve může ušetřit další materiál například k výrobě koberce nebo fleece oblečení.
 5. Američané zahodí 2,5 milionu plastových lahví za hodinu. Každé z nich trvá 500 let, než se rozloží.
 6. Tisíce mořských tvorů zemře kvůli spolknutí igelitových tašek, které se podobají medúzám.
 7. Každý rok se Američané vyhodí tolik plechovek, že by dosáhly 20 krát na Měsíc a zpět.
 8. Recyklace jedné tuny plastů může ušetřit až 75,7 hektolitrů benzínu.
 9. Od roku 2015, musí všichni obyvatelé New York recyklovat elektroniku, jinak jim hrozí pokuta 100 dolarů.
 10. Recyklace jedné hliníkové plechovky ušetří dostatek energie pro 2 hodiny dívání na TV.
 11. 6 bilionů kg odpadků je každý rok vyhozeno do oceánů.
 12. Ve Finsku se 90 % plastových lahví vrací k recyklaci a téměř 100 % skleněných lahví.
 13. Po recyklaci plechovky trvá asi 60 dní než se nová vrátí zpět do obchodu.
 14. V Německu funguje recyklace mrtvých mazlíčků.
 15. Recyklace papíru byla poprvé zaznamenána v Japonsku roku 1031.
 16. 90 % plastových tašek v USA není recyklováno.
 17. Recyklace nedělního New York Times by ušetřila 75000 stromů.