Menu Zavřeno

Zajímavosti o Williamu Shakespearovi

William Shakespeare, jeden z největších dramatiků a básníků v historii, zanechal nezmazatelný otisk ve světě literatury. Zde je 10 zajímavostí o tomto výjimečném umělci:

 1. Datum narození: William Shakespeare se narodil 23. dubna 1564 v městečku Stratford-upon-Avon v Anglii. Až dodnes si připomínáme jeho narozeniny, které připadají na Světový den knihy.
 2. Vzdělání: Shakespeare se pravděpodobně vzdělával na škole King’s New School v Stratfordu. Avšak nemáme mnoho konkrétních informací o jeho vzdělávacím pozadí.
 3. Manželství a rodina: Oženil se s Ann Hathaway, s níž měl tři děti: Susannu a dvojčata Hamneta a Judeth. Jeho syn Hamnet zemřel v mládí, což bylo možná inspirací pro některé jeho pozdější tragické díly.
 4. Divadelní kariéra: Shakespeare byl také úspěšným hercem a podnikatelem v divadelní branži. Spolupracoval na vedení divadla Lord Chamberlain’s Men, později přejmenovaném na King’s Men, což byla jedna z nejúspěšnějších divadelních společností své doby.
 5. Divadelní počátky: Jeho první úspěch na londýnské scéně byla pravděpodobně hra „Henry VI, Part One.“ To způsobilo, že byl rychle uznán jako talentovaný dramatik.
 6. Slovník a výrazy: Shakespeare je často přisuzován k vytvoření mnoha slov a frází, které jsou dnes běžnou součástí anglického jazyka. Patří sem například výrazy jako „star-crossed lovers,“ „break the ice“ nebo „all that glitters is not gold.“
 7. Rozsah žánrů: Během své kariéry napsal nejen tragédie, ale i komedie a historické hry. Mezi jeho nejznámější patří „Romeo a Julie,“ „Hamlet,“ „Othello,“ „Král Lear“ a „Macbeth.“
 8. Smrt: William Shakespeare zemřel 23. dubna 1616 ve věku 52 let. Jeho přesná příčina úmrtí zůstává nejistá, ale předpokládá se, že zemřel na horečku.
 9. Spory o autorství: Existují teorie a spekulace, které kladejí otázku autorství jeho děl. Někteří tvrdí, že za jeho díla mohli stát jiní autoři, ale tato teorie nemá pevný důkaz.
 10. Dědictví: Shakespeareovo dědictví je neoddiskutovatelné. Jeho díla jsou stále velmi ceněná a hraná po celém světě. Jeho vliv na světovou literaturu je nepřehlédnutelný, a jeho citáty a postavy jsou stále živé a inspirující.

William Shakespeare zůstává jedním z nejvýznamnějších literárních géniů všech dob, jehož díla oslovují a inspirují čtenáře a diváky po celém světě.

Víte také, že..

 1. Otec byl rukavičkářem a často se dostával do konfliktů se zákonem. Před svým domem udržoval hnojiště a byl soudně stíhán za prodej vlny na černém trhu.
 2. Matka byla ze staré zemské rodiny. Moc se toho o ní neví.
 3. V osmnácti letech se oženil s o osm let starší Anne Hethawayovou, která byla již v pokročilém stádiu těhotenství.
 4. Shakespeare napsal 26 eroticky laděných sonetů dívce známé jako Černá dáma.
 5. Poslední vůli Shakespeare odkázal svým mužským přátelům s tím, aby si za peníze zakoupili prsteny, které jim budou připomínat jejich blízká přátelství.
 6. Protože se dříve kradlo v hrobech, nechal Shakespeare na svůj hrob vytesat kletbu: „Zdrž se příteli, pro spásu boží, kopání pod kamenem, jenž tu leží; buď požehnán, kdo prach můj nevyhostí, a ztracen ten, kdo mých se dotkne kostí.“
 7. Prozatím nikdo nesebral odvahu, aby se odvážil riskovat jeho prokletí.
 8. Díky výdělkům z her Komedie plná omylů a Titus Andronicus žil jako venkovský šlechtic, což byl odjakživa jeho cíl.
 9. Po získání majetku byl známý i jako lichvář, který půjčuje přátelům v nouzi za vysoké úroky.
 10. Shakespeare zemřel ve stejný den, jako se narodil. Psalo se přesně 23. dubna 1616.