Menu Zavřeno

Zajímavosti o Německu

Víte, že..

 1. Oficiální název Spolková republika Německo – zkratka SRN.
 2. Má 16 spolkových zemí.
 3. Sousedí s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem, Dánskem, Polskem, Švýcarskem, Českem a Rakouskem.
 4. Rozloha Německa je 357 023 km².
 5. Německo má 82,2 milionu obyvatel, ale populace dlouho klesá kvůli dlouhodobě velmi nízké porodnosti.
 6. Od 10. století tvořila německá území jádro Svaté říše římské, která existovala až do roku 1806.
 7. Německo je federativní a demokratickou parlamentní republikou.
 8. Německá ekonomika je čtvrtá největší na světě a největší v Evropě.
 9. V mnoha vědeckých a technologických oborech je Německo považováno za světového lídra.
 10. Nález čelisti Mauer 1 v roce 1907 ukazuje, že pravěcí lidé byli na území Německa přítomni už před 600 000 lety.
 11. V roce 9 n. l. byly tři římské legie vedené Publiem Quinctiliem Varem v bitvě v Teutoburském lese poraženy cheruským vůdcem germánských kmenů Arminiem.
 12. V roce 1929 Německo zasáhla velká hospodářská krize.
 13. Hindenburg jmenoval ke 30. lednu 1933 Adolfa Hitlera, původem Rakušana, novým kancléřem Německa.
 14. Území Německa odvodňují z největší části řeky Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Vezera a Emže.
 15. Nejnižší naměřená teplota byla v Německu -45,9 °C; byla naměřena 24. prosince 2001 v Funtensee.
 16. Nejvyšší teplota byla registrována 8. srpna 2003 v Nennigu v Sársku a činila +40,3 °C.
 17. V Německu je asi 81 velkoměst.

Pokud
Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.