Menu Zavřeno

Nejlepší zajímavosti Velikonocích

Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem, který slaví vzkříšení Ježíše Krista. Zároveň jsou však spojeny s různými tradičními a kulturními zvyky po celém světě. Zde jsou některé zajímavosti o Velikonocích:

 1. Datum Velikonoc: Datum Velikonoc se každý rok mění, protože je spojeno s prvním jarním úplňkem. Velikonoce jsou vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který nastane mezi 22. březnem a 25. dubnem.
 2. Velikonoční vejce: Malovaná nebo zdobená vajíčka jsou tradičním symbolem Velikonoc. Ve mnoha kulturách symbolizují nový život a vzkříšení. Existují různé tradice zdobení vajec po celém světě.
 3. Velikonoční zajíček: Velikonoční zajíček, známý také jako Velikonoční králíček, je dalším tradičním symbolem. Legenda praví, že zajíc nosí vajíčka do hnízda a ukryje je pro děti.
 4. Velikonoční beránek: Beránek je také často spojován s Velikonocemi, přičemž symbolizuje Ježíše Krista jako Božího beránka. Může se objevit na velikonočním stole jako tradiční jídlo.
 5. Tradiční pokrmy: Velikonoční svátky jsou spojeny s různými tradičními pokrmy v různých kulturách. Mezi ně patří beránci, klobásy, kraslice, velikonoční koláče a další dobroty.
 6. Velikonoční procesí: V některých oblastech probíhají velikonoční procesí nebo obřady, které odrážejí náboženský význam svátku. To může zahrnovat průvody s křížem, symbolickým pohřbem a radostným vzýváním vzkříšení.
 7. Pomlázky: Ve střední a východní Evropě je tradicí pomlázka. Chlapci chodí od domu k domu a „pomláždí“ dívky, čímž jim přejí zdraví, krásu a úrodu. Výměnou dívky obdarovávají vajíčky nebo sladkosti.
 8. Velikonoční výlety: Velikonoční svátky jsou také časem pro rodinné výlety a odpočinek. Mnoho lidí tráví volné dny v přírodě, v parcích nebo na venkově.
 9. Velikonoční tradice ve světě: Každá kultura má své vlastní unikátní velikonoční tradice. Například ve Švédsku obyvatelé palí velké hranice na Velikonoční neděli, což symbolizuje konec zimy.
 10. Velikonoční ohňostroje: V některých zemích jsou k Velikonocům pořádány ohňostroje a oslavy, které přinášejí radostné a slavnostní prostředí.

Velikonoce jsou tedy nejen náboženským svátkem, ale také příležitostí k radosti, sdílení s rodinou a přáteli a prožívání různých tradičních obyčejů.

Víte také, že..

 1. Velikonocům předchází 40 denní postní doba, která trvá od Popeleční středy po Bílou sobotu. Samotné velikonoční období trvá celkem 50 dní.
 2. Tradice pomlázek je v českých zemích velmi stará. Zmiňuje se o ní už ve 14. století pražský kazatel Konrád Waldhauser.
 3. Slovo pomlázka má původ ve slově pomladit a mělo značit předání svěžesti, mládí a pružnosti děvčatům. Každé šlehnutí pomlázky znamená pro dívky jistotu, že jim po celý rok nebude chybět elán, energie, budou veselé, zdravé a pilné.
 4. Lidé vítali Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma palmovými ratolestmi. V našich krajích je ovšem nahradily kočičky – pučící květy jív.
 5. V křesťanství beránek symbolizuje Beránka božího. Nevinného, čistého a poslušného beránka, který byl obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a od smrti. Beránek je jako obřadní pokrm známý už od středověku.
 6. V lidovém pojetí se zajíček považuje za symbol zmrtvýchvstání. A to proto, že nikdy nespí; nemá totiž oční víčka.
 7. Podíváme-li se do historie, i hospodář tak šlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila, a stromky, aby se probudily k další úrodě.