Zajímavosti o středověku

Víte, že..

  1. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453.
  2. Zaokrouhleně je středověk tisíciletí mezi léty 500 a 1500.
  3. Pro vznik středověké civilizace je klíčovým kontinentem Evropa.
  4. V raném středověku (5. – 11. století) dochází k šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech.
  5. Ve Středomoří zaniká antická otrokářská společnost a vznikají samostatné raně feudální státy.
  6. V rozvinutém (vrcholném) středověku (11. – 14. století) byl zaveden trojpolní systém hospodaření. Vyznačoval se rozdělením polí do tří honů. Do jedné vysévali sedláci ozimé obilí, do druhého jarní a třetí část, zvanou úhor, ponechávali jako pastvinu pro dobytek.
  7. Demografický růst obyvatelstva byl v 14. století pozastaven (vlivem negativních klimatických hledisek, morových epidemií).
  8. V pozdním středověku (14. – 15. století) se ze západní Evropy se uskutečnily první zámořské objevy, vedené Portugalci, Španěly a později Holanďany a Angličany.
  9. V důsledku vynálezu palných zbraní dochází k velkým změnám i ve vojenství, což navzdory vynálezu nové plátové zbroje snížilo důležitost rytířů.
  10. Díky silným dělům se začal vytrácet také význam tvrzí a hradů.

Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *