Menu Zavřeno

Zajímavosti o chřipce

Chřipka je infekční onemocnění způsobené RNA virem z čeledi Orthomyxoviridae. Rychle se šíří po celém světě během sezónních epidemií, které zapříčiňují ekonomické škody v podobě vysokých nákladů za zdravotní péči a snížení produktivity práce.

Známe 3 základní typy virů chřipky:
Chřipkové viry typu A – infikují savce a ptactvo
Chřipkové viry typu B – infikují výhradně lidi
Chřipkové viry typu C – infikující výhradně lidi

Chřipkový virus typu A je zodpovědný za epidemie a pandemie. Je to způsobeno tím, že chřipkové viry typu A mohou podléhat výrazné antigenové změně, jsou schopny nalézt nový imunitní cíl u citlivých lidí a svou genetickou změnou mohou zcela znehodnotit imunizaci organismu předchozími infekcemi.

Populace je většinou odolnější vůči chřipkovým infekcím typu B a C. Tyto typy nemají takovou schopnost mutace a jejich případný antigenový posun je často jen nepatrný. Z těchto důvodů onemocní chřipkou typu B nebo C člověk s normální imunitou většinou jen 1x za život.

Chřipkové epidemie a pandemie
V současnosti umírá na následky chřipkového onemocnění kolem 500 000 lidí ročně. Genetické změny viru chřipky způsobily ve 20. století tři katastrofy, při kterých zemřely miliony lidí.

1918 – 1920 – španělská chřipka, 500 milionů infikovaných, 50 až 100 milionů obětí (pandemie)
1957–1958 – asijská chřipka, 1 až 1,5 milionu obětí (epidemie)
1969 – hongkongská chřipka, 750 000 až 1 milion obětí (epidemie)

Symptomy
zvýšená tělesná teplota
bolesti hlavy
únava (může být extrémní)
suchý kašel
bolest v krku
ucpaný nos
podrážděné oči
zimnice

Chřipková sezóna
Chřipka se vyskytuje především v zimním období, protože jižní a severní půlkoule mají zimu v různou dobu, vznikají každoročně dvě chřipkové sezóny. Hope-Simpson v roce 1981 zjistil, že propuknutí chřipkové epidemie jsou globálně všudypřítomné a vyskytují se vždy 6 měsíců po období maximálního slunečního záření v dané oblasti.

S chřipkou a nachlazením mohou pomoci tyto produkty od Dr. Maxe