Menu Zavřeno

Zajímavosti o zemětřesení

ZEMĚTŘESENÍ – POHROMA ZPODIN

Definice:
Zemětřesení je přirozený geofyzikální jev způsobený uvolněním energie ve formě vln, které se šíří zemským povrchem.

Seismologie:
Studium zemětřesení je známé jako seismologie. Seismologové používají seismografy k zaznamenávání a analýze vibrací způsobených třesem země.

Hypocentrum a epicentrum:
Hypocentrum je bod, kde došlo k uvolnění energie pod povrchem Země, zatímco epicentrum je bod na zemském povrchu přímo nad hypocentrem.

Rozměry a způsoby měření:
Zemětřesení jsou měřena pomocí různých stupnic, jako je Richterova, Momentova magnitude a další. Tyto stupnice poskytují informace o velikosti a síle zemětřesení.

Tektontické desky:
Většina zemětřesení je spojena s pohybem tektonických desek. Když se tyto desky pohybují, dochází k napětí a uvolnění energie ve formě zemětřesení.

Zemětřesné pásy:
Zemětřesné pásy jsou oblasti na zemském povrchu, kde se často vyskytují zemětřesení. Jedná se o místa, kde se setkávají tektonické desky.

Historická zemětřesení:
Některá z nejvíce ničivých zemětřesení v historii zahrnují zemětřesení v San Franciscu (1906), v Číně (1556), největší zemětřesení zaznamenané moderními nástroji v Chile (1960), a další.

Tsunami:
Zemětřesení pod mořským dnem může způsobit tsunami, což jsou obrovské vlny, které se šíří po oceánu. Tsunami mohou být mimořádně ničivé při dosažení pobřežních oblastí.

Technologické inovace:
Moderní technologie, jako jsou seismické sítě a satelitní monitoring, umožňují rychlé a přesné sledování zemětřesení a poskytují varování v postižených oblastech.

Očekávání budoucích zemětřesení:
Některé oblasti světa jsou považovány za zemětřesné zóny a jsou pravidelně monitorovány kvůli případným zemětřesením. Tato očekávání pomáhají připravit obyvatele a minimalizovat škody.

Víte, že..

 1. Největší zemětřesení zaznamenané v roce 1960 v Chile bylo o síle 9,5.
 2. Zemětřesení v Japonsku v roce 2011 zrychlilo rotaci Země a zkrátilo den o 1,8 mikrosekundy.
 3. Každý rok je na světě asi 500000 zemětřesení, z 100000 z nich může být cítit a 100 způsobí větší škody.
 4. Přibližně 90 % všech zemětřesení je v Ohnivého kruhu, což je oblast v Tichého oceánu.
 5. Od roku 1900 došlo v k 18 ničivým zemětřesením a jednomu velkému zemětřesení ročně.
 6. Incká architektura byla konstruována tak, aby odolala zemětřesení.
 7. Zemětřesení 16. prosince 1811 způsobilo, že řeka Mississippi tekla zpět.
 8. Mount Everest se zmenšil o 2,5 cm kvůli zemětřesení v Nepálu v roce 2015.
 9. V Japonsku je přes 1500 zemětřesení ročně.
 10. Jižní Kalifornie má kolem 10000 zemětřesení ročně, ale většina je tak malá, že je lidé necítí.
 11. Zemětřesení v roce 1556 v Číně zabilo přibližně 830000 lidí.
 12. Největší zemětřesení v USA mělo sílu 9,2 a bylo na Aljašce v roce 1964.
 13. Zemětřesení měňují vodu na zlato.
 14. Na světě je zemětřesení každé 2 minuty.
 15. Stoupající hladiny oceánů narušují tlaku na tektonických deskách Země, což vede k zvýšení frekvence a intenzity zemětřesení.