Menu Zavřeno

Nejlepší zajímavostí o šikaně

Šikana, též známá jako šikanování, je nežádoucí chování, které zahrnuje opakované nepřátelské aktivity namířené proti jednotlivci nebo skupině. Toto chování může být fyzické, verbální nebo sociální a má často negativní dopad na mentální a emocionální zdraví oběti. Zde jsou některé zajímavosti o šikaně:

 1. Formy šikany: Šikana může nabývat různých forem, včetně verbálního ponižování, fyzického napadání, vylučování z kolektivu, šíření fám a pomlouvačných informací či cyberšikany prostřednictvím internetu a sociálních médií.
 2. Šikana ve školách: Školní šikana je častý problém, který může mít vážné důsledky pro život obětí. Postižení mohou trpět úzkostí, depresí a mnoha dalšími psychickými problémy.
 3. Pracovní šikana: Šikana může být také přítomna v pracovním prostředí. Zahrnuje nežádoucí chování od nadřízených nebo kolegů, které vede ke zneužívání moci, diskriminaci nebo vylučování.
 4. Dopady na psychické zdraví: Oběti šikany mohou trpět různými psychickými a emocionálními dopady, včetně nízké sebedůvěry, úzkosti, deprese a v některých případech až suicidalitou.
 5. Prevence a povědomí: Prevence šikany zahrnuje vytváření povědomí o této problematice a vytváření bezpečných a podpůrných prostředí ve školách, pracovištích a online komunitách.
 6. Role svědků: Svědkové šikany mají důležitou roli při zastavení nežádoucího chování. Zasáhnutí svědkové by měli hlásit problémy autoritám nebo dospělým.
 7. Dětská šikana: Dětská šikana může mít trvalé důsledky na rozvoj dítěte. Ovlivňuje jeho sociální dovednosti, vztahy s vrstevníky a sebedůvěru.
 8. Národní a mezinárodní legislativa: Mnoho zemí má legislativu, která chrání oběti šikany. Mezinárodně je šikana často považována za porušení lidských práv.
 9. Vliv mediálního obrazu: Někdy média mohou nevědomky přispívat k atmosféře šikany vytvářením nerealistických standardů nebo propagací nevhodných postojů.
 10. Projekty a kampaně: Existují organizace a kampaně, které se snaží bojovat proti šikaně a podporovat bezpečné a inkluzivní prostředí. Tyto aktivity se snaží zvýšit povědomí a vytvářet nástroje pro prevenci a podporu obětí.

Víte, že..

 1. 160000 amerických dětí nechodí do školy kvůli strachu z šikany.
 2. 75 % ozbrojených útoků ve škole bylo spojeno s šikanou.
 3. Nějaká forma šikany postihuje 1 ze 3 dětí.
 4. 6 z 10 teenagerů v USA tvrdí, že jsou jednou denně svědkem šikany ve škole.
 5. V roce 1981 byl muž, který byl šikanoval obyvatele městečka Missouri zavražděn za denního světla. 46 lidí povstalo proti němu.
 6. Lidé se směšným přijmením, mají nižší průměrnou délku života, vzhledem k psychickému stresu v souvislosti s dětskou šikanu.
 7. 64 % dětí, kteří jsou šikanování to neoznámí.
 8. Pouze 1 z 10 obětí kyberšikany o tom řekne rodičům.
 9. 60% chlapců, kteří šikanovali ve škole byli odsouzeni alespoň z jednoho trestného činu do věku 24 let.
 10. Zpevačka Demi Lovato přešla na domácí vzdělávání, poté, co byla obětí šikany.
 11. Jako dítě byl Elon Musk, zakladatel Tesla Motors šikanován tak, že musel být hospitalizován zranění od ostatních studentů.
 12. Michael Phelps, nejúspěšnější olympionik všech dob, byl obětí šikany. Jako dítě ho šikanovali kvůli jeho výšce a uším.