Zajímavosti o Suezském průplavuVíte, že..

Suezský průplav je 193 km dlouhý

Nachází se v Egyptě a spojuje Středozemní a Rudé moře.

Oproti plavbě kolem Afriky se cesta Suezským průplavem například z Perského zálivu do Rotterdamu zkrátila o 42 %.

Po rozšíření z roku 2010 mohou plout lodě s maximálním nákladem až 240 tisíc tun.

Kapacita průplavu je nyní cca 97 lodí denně.

V úterý 23. března 2021 byl Suezský průplav zcela zablokován velkou kontejnerovou lodí Ever Given.

Předchůdce Suezského průplavu vznikl již ve 13. století př. n. l., když Egypťané propojili Rudé moře a deltu řeky Nil.

Průplav byl několikrát obnoven např. ve 2. století př. n. l. za egyptského krále Ptolemaia II. nebo počátkem 2. století římským císařem Traianem.

O prokopání průplavu se zajímal Napoleon Bonaparte roku 1799. Dal vypracovat studii, která mylně uvedla, že rozdíl hladin obou moří je asi 9 metrů.

25. března 1859 byla stavba novodobého průplavu zahájena. Všechen materiál se přivážel z Evropy, vodu a potraviny přiváželo až 1 800 velbloudů.

Zpočátku hloubili průplav dělníci ručně, vytěžený materiál se přenášel v koších. Teprve postupně vznikaly parní bagrovací lodě a mechanické transportéry.

Na stavbě se vystřídalo asi 1,5 milionu pracovníků.

Stavba probíhala 10 let.

V roce 1973 se stala oblast kolem průplavu dějištěm nových urputných bojů mezi Izraelem a Egyptem.


Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.