Zajímavosti o Suezském průplavu

Víte, že..

 1. Suezský průplav je 193 km dlouhý
 2. Nachází se v Egyptě a spojuje Středozemní a Rudé moře.
 3. Oproti plavbě kolem Afriky se cesta Suezským průplavem například z Perského zálivu do Rotterdamu zkrátila o 42 %.
 4. Po rozšíření z roku 2010 mohou plout lodě s maximálním nákladem až 240 tisíc tun.
 5. Kapacita průplavu je nyní cca 97 lodí denně.
 6. V úterý 23. března 2021 byl Suezský průplav zcela zablokován velkou kontejnerovou lodí Ever Given.
 7. Předchůdce Suezského průplavu vznikl již ve 13. století př. n. l., když Egypťané propojili Rudé moře a deltu řeky Nil.
 8. Průplav byl několikrát obnoven např. ve 2. století př. n. l. za egyptského krále Ptolemaia II. nebo počátkem 2. století římským císařem Traianem.
 9. O prokopání průplavu se zajímal Napoleon Bonaparte roku 1799. Dal vypracovat studii, která mylně uvedla, že rozdíl hladin obou moří je asi 9 metrů.
 10. 25. března 1859 byla stavba novodobého průplavu zahájena. Všechen materiál se přivážel z Evropy, vodu a potraviny přiváželo až 1 800 velbloudů.
 11. Zpočátku hloubili průplav dělníci ručně, vytěžený materiál se přenášel v koších. Teprve postupně vznikaly parní bagrovací lodě a mechanické transportéry.
 12. Na stavbě se vystřídalo asi 1,5 milionu pracovníků.
 13. Stavba probíhala 10 let.
 14. V roce 1973 se stala oblast kolem průplavu dějištěm nových urputných bojů mezi Izraelem a Egyptem.


Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *