Zajímavosti o sčítání lidu

Víte, že..

 1. Jde o proces získávání údajů o jednotlivých příslušnících obyvatelstva.
 2. Součástí sčítání bývá zjišťování dalších údajů, týkajících se sociálních a kulturních znaků.
 3. Dle doporučení Spojených národů má být prováděno každých 10 let.
 4. Údaje ze sčítání jsou používány pro vědecké účely, obchod, plánování.
 5. Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 3800 př. n. l.
 6. Historické záznamy naznačují, že sčítání se opakovalo každých 6 nebo 7 let a zahrnovalo informace o počtu lidí a dobytka, ale i o množství másla, medu, mléka, vlny a zeleniny.
 7. Jedno z nejstarších doložených sčítání proběhlo v letech 500–499 př. n. l. v armádě Perské říše.
 8. Ve starověkém Římě prováděli sčítání lidu kvůli stanovení daní.
 9. Nejstarší dodnes dochovaný soupis obyvatelstva pochází z Číny z doby Dynastie Chan.
 10. V roce 1183 bylo provedeno sčítání v křižáckém státě Jeruzalémské království, jehož smyslem bylo přesvědčit se o počtu mužů pro invazi.
 11. 1. soupis veškerého obyvatelstva s podrobnými údaji (věk, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání) proběhl v letech 1665-6 v Kanadě.
 12. Pravidelná sčítání lidu u nás byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie Terezie.
 13. V 1869 v Rakousko-Uhersku došlo k prvnímu modernímu sčítání lidu.
 14. V samostatném Československu proběhla sčítání v letech 1921, 1930, 1950, 1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 a 1991.
 15. V České republice se po osamostatnění konalo první Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001.
 16. Sčítání v roce 2011 se konalo k rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.

Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *