Zajímavosti o sčítání lidu

Víte, že..

Jde o proces získávání údajů o jednotlivých příslušnících obyvatelstva.

Součástí sčítání bývá zjišťování dalších údajů, týkajících se sociálních a kulturních znaků.

Dle doporučení Spojených národů má být prováděno každých 10 let.

Údaje ze sčítání jsou používány pro vědecké účely, obchod, plánování.

Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 3800 př. n. l.

Historické záznamy naznačují, že sčítání se opakovalo každých 6 nebo 7 let a zahrnovalo informace o počtu lidí a dobytka, ale i o množství másla, medu, mléka, vlny a zeleniny.

Jedno z nejstarších doložených sčítání proběhlo v letech 500–499 př. n. l. v armádě Perské říše.

Ve starověkém Římě prováděli sčítání lidu kvůli stanovení daní.

Nejstarší dodnes dochovaný soupis obyvatelstva pochází z Číny z doby Dynastie Chan.

V roce 1183 bylo provedeno sčítání v křižáckém státě Jeruzalémské království, jehož smyslem bylo přesvědčit se o počtu mužů pro invazi.

1. soupis veškerého obyvatelstva s podrobnými údaji (věk, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání) proběhl v letech 1665-6 v Kanadě.

Pravidelná sčítání lidu u nás byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie Terezie.

V 1869 v Rakousko-Uhersku došlo k prvnímu modernímu sčítání lidu.

V samostatném Československu proběhla sčítání v letech 1921, 1930, 1950, 1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 a 1991.

V České republice se po osamostatnění konalo první Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001.

Sčítání v roce 2011 se konalo k rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.


Pokud znáte další zajímavosti, napište je do komentářů – my doplníme.