Jak mohl vzniknout život na Zemi?

Českým fyzikálním chemikům Akademie věd se podařil experiment, který nabízí odpověď na otázku, jak mohl před více než 4 miliardami let vzniknout život na Zemi.

Víte, že..

1. Základní stavební kameny ribonukleové kyseliny – guanin, adenin, cytosin a uracil – mohly vzniknout díky energii rázové vlny uvolněné při dopadu mimozemských těles, ale i působením elektrického výboje na jednoduché plyny – čpavek a oxid uhelnatý.

2. Tyto nukleové báze, které při pokusu vznikly, stály podle vědců u zrodu nejstarších forem života.

3. Podmínky dopadu asteroidu simulovali čeští vědci za pomoci laseru Asterix v pražském Ládví.