8 fascinujících zajímavostí o svalech

Víte, že..

1. Sval masester, který pohybuje čelistí při žvýkání, umí vyvinout sílu až 100 kg.

2. Nejrychlejším svalem je sval umožňující mrkání. Oční víčko dokáže otevřít a zavřít až šestkrát za sekundu.

3. Na těle jsou svaly, které řídí vzpřímení chlupů.

4. Svaly v oční duhovce umí ovládat zorničku, aby se roztáhla při nedostatku světla a smrštila při jeho nadbytku.

5. Základní vlastností svalové tkáně je schopnost se stahovat.

6. Dospělý člověk má 639 svalů.

7. Svaly mají jedinečnou schopnost přeměnit chemickou energii živin v energii kinetickou a tepelnou.

8. Jazyk je jediný sval, který je upevněn pouze na jednom konci.