20 zajímavostí o oceánech

Víte, že..

1. Průměrná hloubka oceánu je 4 km.

2. Kdyby se podařilo zachytit 0,1 % z energie způsobené přílivem, uspokojí to celosvětovou poptávku po energii 5krát.

3. 29 tisíc gumových kachen bylo ztraceno roku 1992 v moři, ještě dosud se nalézají.

4. 75 % světových aktivních a spících sopek je v tzv. „Ring of Fire“, který se nachází v oblasti Tichého oceánu.

5. Atlantský oceán je tak velký, že v něm může mít každý člověk ve Spojených státech 1 krychlový kilometr.

6. Světové oceány obsahují téměř 20 milionů tun zlata.

7. V Newfoundlandu je Atlantský oceán občas tak zamrzlý, že zde lidé hrají hokej.

8. 70 % kyslíku, který dýcháme, je produkováno v oceánech.

9. Oceány pokrývají 71 % zemského povrchu.

10. 95 % z podmořského světa zůstává neprozkoumano.

11. V Bermudské trojúhelníku zmizelo více lodí a letadel jak v kterékoli jiné části oceánu.

12. V oceánech je ročně ztraceno až 10 tisíc přepravních kontejnerů, z toho 10 % obsahuje chemické látky, které mohou unikat.

13. Oceány jsou o 30 % kyselejší než v roce 1751.

14. Moč oceánu slouží díky obsahu dusíku k výživě rostlin.

15. Harold Hackett poslal přes 4800 zpráv v lahvích oceánem a dostal zpět 3000 odpovědi.

16. Před kompasy se Vikingové v oceánu navigovali pomocí ptáků, velryb, nebeských těles a zpěvu.

17. Medúzy jsou nejefektivnější plavci v oceánu. Spotřebují o 48 % méně kyslíku než jakýkoli jiný tvor.

18. Největší světová podvodní sopka Tamu Massif má rozlohu Nového Mexika.

19. „Mořské varhany“ na pobřeží Chorvatska hrají pomocí vln.

20. 40 % oceánů je ovlivněno i poškozeno lidskou činností.

Modré číslo značí, že je zajímavost ověřena zdrojem.