15 zajímavostí o zemětřesení

Víte, že..

1. Největší zemětřesení zaznamenané v roce 1960 v Chile bylo o síle 9,5.

2. Zemětřesení v Japonsku v roce 2011 zrychlilo rotaci Země a zkrátilo den o 1,8 mikrosekundy.

3. Každý rok je na světě asi 500000 zemětřesení, z 100000 z nich může být cítit a 100 způsobí větší škody.

4. Přibližně 90 % všech zemětřesení je v Ohnivého kruhu, což je oblast v Tichého oceánu.

5. Od roku 1900 došlo v k 18 ničivým zemětřesením a jednomu velkému zemětřesení ročně.

6. Incká architektura byla konstruována tak, aby odolala zemětřesení.

7. Zemětřesení 16. prosince 1811 způsobilo, že řeka Mississippi tekla zpět.

8. Mount Everest se zmenšil o 2,5 cm kvůli zemětřesení v Nepálu v roce 2015.

9. V Japonsku je přes 1500 zemětřesení ročně.

10. Jižní Kalifornie má kolem 10000 zemětřesení ročně, ale většina je tak malá, že je lidé necítí.

11. Zemětřesení v roce 1556 v Číně zabilo přibližně 830000 lidí.

12. Největší zemětřesení v USA mělo sílu 9,2 a bylo na Aljašce v roce 1964.

13. Zemětřesení měňují vodu na zlato.

14. Na světě je zemětřesení každé 2 minuty.

15. Stoupající hladiny oceánů narušují tlaku na tektonických deskách Země, což vede k zvýšení frekvence a intenzity zemětřesení. 

Modré číslo značí, že je zajímavost ověřena zdrojem.