15 zajímavostí o řádu templářů

Víte, že..

1. Řád byl založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země. Zrušen byl v roce 1312.

2. Úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro poutníky z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma.

3. Důvodem vzniku bylo napadení 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, 300 z nich bylo zabito a 60 zajato.

4. Symbolem byl rudý osmicípý kříž na černobílém poli.

5. Templáři měli nařízeno stříhat si vlasy nakrátko a měli zákaz holit se.

6. Templáři byli bohatí a samostatní, sloužili pouze zájmům papeže.

7. Filip IV. uskutečnil plán navržený rádcem Vilémem z Nogaretu, který spočíval v diskreditaci řádu.

8. Ráno v pátek 13. října 1307 začalo zatýkání templářů v celé Francii.

9. Majetek zrušeného řádu měl být převeden na johanitský řád.

10. Dosud není dořešeno, zda bylo obvinění templářů z hereze oprávněné a založené na pravdě.

11. Baphomet je jméno údajného idolu templářů, který měli uctívat.

12. Templáři přepravovali z Evropy do Palestiny peníze a majetek křižáků, z čehož rychle zbohatli.

13. Templáři se dělili na tři třídy: rytíře, bratry a kaplany.

14. Do řádu se vstupovalo dobrovolně. Vystoupit bylo možné pouze se souhlasem velmistra.

15. Přijímání členů bylo doprovázeno ceremonií odehrávající se v noci.

Modré číslo značí, že je zajímavost ověřena zdrojem.