15 zajímavostí o Kryštofu Kolumbovi

Víte, že..

1. Kolumbus uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán.

2. Nebyl prvním Evropanem, který objevil Ameriku, byla to o 5 století dříve norská expedice vedená Leifem Erikssonem.

3. Pracoval jako žoldnéř pro Reného I. z Anjou.

4. O plavbě začal uvažovat nejspíše až když se v roce 1476 dostal do Portugalska.

5. Kolumbovu cestu dlouho nikdo nechtěl podpořit, nakonec 17. dubna 1492 byla podpořena Francií.

6. 3. srpna 1492 vyplul Kolumbus se 3 karavelami z přístavu Palos de la Frontera.

7. Největší loď byla Santa Maria, které velel Juan de la Cosa – 39,1 metrů.

8. Celá flotila měla asi 100 mužů.

9. Během plavby si Kolumbus psal lodní deník, který se zachoval v opisech.

10. Dne 10. října si posádka začala stěžovat na délku cesty a upadala morálka.

11. Dne 12. října ohlásil Rodrigo z Triany, který plul na Pintě, že jako první člověk vidí část Nového světa.

12. Druhá expedice do Nového světa vyplula 25. září 1493 z Cádizu, měla 17 plavidel.

13. Na třetí výpravu se vydalo 8 karavel a 200 mužů 30. května 1498.

14. Na čtvrtou výpravu Kolumbus vyplul 9. května 1502 se 4 karavelami a 140 muži.

15. Kolumbus se po návratu později usadil ve Valladolidu a zemřel 20. května 1506 ve věku 54 let.

Modré číslo značí, že je zajímavost ověřena zdrojem.