15 zajímavostí o 1. světové válce

Víte, že..

1. Kvůli 1. světové válce zemřelo 9 milionů vojáků a 7 milionů civilistů.

2. Španělská chřipka zabila zhruba třetinu vojáků.

3. První světová byla 6. nejsmrtelnějším konfliktem v dějinách.

4. Válka skončila v 11 hodin ráno 11. 11. 1918.

5. Válka tranformovala USA v nejmocnější vojenskou zemi světa.

6. Po 1. světové válce bylo v Německu tak málo mužů, že jen 1 ze 3 žen by našla manžela.

7. Čtyři říše se po 1. světové válce zhroutili: osmanská, rakousko-uherská, německá a ruská.

8. Během první světové války britský voják ušetřil život zraněného Němce: Adolfa Hitlera.

9. Nejmladší voják, který sloužil během první světové války měl osm let.

10. Psi byli v první světové válce používáni jako poslové.

11. Vojáci vystříleli tisíce nábojů proto, aby si na kulometech uvařili vodu na čaj.

12. Německý dluh z 1. světové války činil 96000 tun zlata.

13. T. Roosevelt se dobrovolně přihlásil do služby v 1. světové válce.

14. Otec Anny Frankové byl důstojníkem německé armády v 1. světové válce.

15. Během první světové války zemřelo více než 8 milionů koní.

Modré číslo značí, že je zajímavost ověřena zdrojem.