10 zajímavostí o mechanismus z Antikythéry

Víte, že..

1. Jde o starověký technický artefakt – diferenciální ozubené soukolí.

2. Byl objeven ve vraku římské lodi potopené roku 67 př. n. l. u ostrova Antikythera.

3. Vrak  lodi objevil roku 1900 sběrač mořských hub Elias Stadiatos v hloubce 42 m.

4. Samotné soukolí objevil 17. května 1902 archeolog Spyridon Stais.

5. Zařízení sestávalo z 37 ozubených koleček.

6. Bylo určeno k zaznamenávání pohybu Slunce a Měsíce a umělo předpovídat zatmění.

7. Složitosti částí se vyrovná hodinám konstruovaným v 18. století.

8. Je uložen v národním archeologické muzeu Atén.

9. Žádná civilizace na světě po následujících tisíc let stejně složité zařízení nevyrobila.

10. Astronom Hipparchos z Rhodu se nejspíše podílel na konstrukci zařízení.

Modré číslo značí, že je zajímavost ověřena zdrojem.